Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe WiFiUS: Datan ja kanavatilatiedon jakaminen solukkojärjestelmän häiriönhallintaa varten käytetettäessä kapasiteettirajoitteista runkoverkkoa
Hakija / Yhteyshenkilö Juntti, Markku
Päätös 284801
Päätöspvm 13.11.2014
Rahoituskausi 01.01.2015 - 31.12.2016
Rahoitus (€) 234 275
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Dataliikenteen kasvu vaatii uusia, heterogeenisia verkkoarkkitehtuureja. Solukoon pienentyminen ja lisääntynyt dataliikenne lisää käyttäjien välisiä häiriöitä, joista on tullut keskeinen kapasiteetin ja liikenteen kasvua rajoittava tekijä. Tässä projektissa etsitään malleja ja ratkaisuja tulevaisuuden langattomien verkkojen häiriönhallintaan käyttäen informaatioteoreettisia malleja. Projektissa kolme läheisesti toisiinsa kytkeytyvää tutkimussuuntaa. Ensimmäinen niistä keskittyy perustavanlaatuisiin informaatioteoreettisiin suorituskykyrajoihin, toinen käytännöllisempiin suorituskykymetriikoiden käyttöön verkon optimoinnissa ja kolmas dynaamisiin verkkoihin.