Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Hollanti, Camilla
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Algebralliset ja automorfiset menetelmät tietoturvallisuudessa
Päätös 283262
Päätöspvm 12.06.2014
Rahoituskausi 01.07.2014 - 30.06.2016
Rahoitus (€) 200 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektin tarkoituksena oli tutkia ja ratkaista erilaisia langattoman tiedonsiirron ja pilvitallennuksen turvallisuuteen liittyviä ongelmia. Sovelsimme algebrallista ja lukuteoreettista koneistoa esimerkiksi niin kutsuttujen salakuuntelukanavien koodien ja hajautetun tallennuksen turvallisuuden analysointiin. Käytimme mm. algebrallisia hiloja uusiin koodikonstruktioihin sekä hyödynsimme modulimuotojen ominaisuuksia, erilaisia algebrallisiin lukukuntiin liittyviä invariantteja ja Dedekindin zeta-funktioita koodien turvallisuuden tutkimisessa. Haastoimme aiemmat suunnittelukriteerit näyttäen että ne eivät ole kaikilta osin valideja, ja ehdotimme uusia kriteerejä näiden sijaan. Johdimme myös uuden kanavamallin pilvitallennuksen "langattomalla reunalla" tapahtuvaan tiedonsiirtoon.