Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Andreev, Sergey
Organisaatio Tampereen teknillinen yliopisto -2018
Tutkimusaihe Tietoturvallisten ja luotettavien laite-laite vertaisverkkojen ja kommunikaation mahdollistaminen
Päätös 283261
Päätöspvm 12.06.2014
Rahoituskausi 16.06.2014 - 15.06.2016
Rahoitus (€) 223 939
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa tuotetaan tietoturvallisia ratkaisuja tietoliikenteeseen suoraan päätelaitteiden välillä. Tämän odotetaan helpottavan nykyisten keskitettyjen tietoverkkojen kuormaa, mahdollistavan helpon tilapäisverkkojen luomisen sekä tarjoavan uusia vuorovaikutusmahdollisuuksia toisiaan lähellä olevien käyttäjien välille. Projektin lopputuloksena on luotettava ja tietoturvallinen alusta, joka ottaa huomioon loppukäyttäjien vaatimukset, vastaa korkeisiin tietoturva- ja yksityisyysvaatimuksiin sekä myötävaikuttaa standardointityöhön. Lisäksi alustaa konkretisoidaan ja testataan 3-5 prototyypillä, jotka esittelevät sen tietoturvaominaisuuksia eri käyttötarpeissa ja -ympäristöissä. Tavoitteet saavutetaan tiiviillä yhteistyöllä kolmen tutkimusalan kesken: tietoliikennetekniikka, ohjelmistotekniikka ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu. Projektin toteuttavat kolme tutkimusryhmää tampereen teknillisellä yliopistolla, yhteistyössä Intel Finland Oy:n kanssa.