Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kinnunen, Tomi
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe Parannuksia henkilökohtaiseen tietoturvaan hyökkäyssietoisilla audiovisuaalisilla biometrisilla tunnisteilla
Päätös 283256
Päätöspvm 12.06.2014
Rahoituskausi 01.07.2014 - 30.06.2016
Rahoitus (€) 163 633
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Ehdotettu projekti yhdistää kahden vahvan suomalaisen tutkimusryhmän osaamisalueet. Projektissa tutkitaan, kehitetään ja evaluoidaan uusia audio-visuaalisia biometrisia varmenneratkaisuja tietoturvallisuuden parantamiseksi, keskittyen erityisesti huijauksenestoon. Huijaushyökkäyksellä (spoofing attack) tarkoitetaan tilannetta, jossa hyökkääjä esiintyy tarkoitushakuisesti vääränä henkilönä, päästen luvattomasti käsiksi tämän henkilökohtaisiin tiedon osasiin. Projektin tuloksena odotetaan syntyvän uusia vakaita ja luotettavia ratkaisuja bimodaaliseen biometriseen tunnistukseen. Nämä ratkaisut hyödyttäisivät yhteiskuntaa monella tavoin: uusien biometristen menetelmien ja sen lähiteknologioden odotetaan parantavan tietojärjestelmien ja erilaisten palveluiden turvallisuutta merkittävästi.