Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Ailisto, Heikki
Organisaatio Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Tutkimusaihe Tilannetietoinen kyberturvallisuus
Päätös 283218
Päätöspvm 12.06.2014
Rahoituskausi 01.07.2014 - 30.06.2016
Rahoitus (€) 247 805
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tieto –ja kyberturvallisuuden tilannetietoisuus –projekti tutkii kriittisten tietoverkkojen ja perusrakenteiden tietoturva-analyysiä, testausta, metriikoita, hallintaa ja tilannetietoisuutta. Tavoitteena on kehittää olemassa olevia tilannetietoisuusratkaisuja pidemmälle niin, että ne mahdollistavat hyvin informoidun kyberturvallisuuspäätöksenteon. Ratkaisujen avulla voidaan valita tietoturva- ja kustannustehokkaita turvallisuusratkaisuja – järjestelmän kokonaisturvallisuus kasvaa. Tutkimus ottaa huomioon kansallisen kyberturvallisuusstrategian, siitä syntyvän lainsäädännön, ja niiden mahdollisuudet parantaa tietoturvallisuutta ja tilannetietoisuutta, säilyttäen kansalaisten oikeudet, kuten riittävän yksityisyydensuojan. Projektin tieteellisenä haasteena on uudenlaisen ennakoivan riskipohjaisen kyberturvallisuusmallin kehittäminen, joka mahdollistaa tietoturva- ja kustannustehokkaan tilannekuvatiedon käytön liiketoiminnan ja koko yhteiskunnan toimintojen jatkuvuuden varmistamiseksi.