Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kaski, Samuel
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Yksityisyystietoinen genomidatan haku ja mallinnus (PRIGENDA)
Päätös 283193
Päätöspvm 12.06.2014
Rahoituskausi 01.07.2014 - 30.06.2016
Rahoitus (€) 156 957
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Genomivallankumous on tehnyt henkilökohtaisen genomidatan keräämisestä taloudellisesti mahdollista. Tämän datan yksityisyyden turvaaminen vaatii erityishuomiota, koska datan anonymisoiminen on mahdotonta ja mahdolliset turvaloukkaukset ovat pysyviä ja voivat vaikuttaa useaan ihmissukupolveen. Riittävän vahvojen turvatakuiden yhdistäminen datan hyödyntämiseen vaatii uusia kryptografisia ja tietoturvamenetelmiä. Tässä projektissa käsitellään useita toisiinsa liittyviä tilanteita genomidatan turvallisessa käytössä, mukaanlukien yksilön itse säilyttämän genomin tehokas hyödyntäminen, haku tietokannoista ja datan käyttö yksilöidyn lääketieteen sovelluksissa, varmistaen aina kaikkien osapuolten yksityisyys.