Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Frantti, Tapio
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe Tilannetietoinen kyberturvallisuus
Päätös 283178
Päätöspvm 12.06.2014
Rahoituskausi 01.07.2014 - 30.06.2016
Rahoitus (€) 227 828
   
Hankkeen julkinen kuvaus
SAICS -projektissa tutkittiin informaation tietoturvaa; informaation analysointia, tietoturvan testausta, tietoturvametriikoita ja informaation hallintaa. Tavoitteena oli tilannetietoisuuden lisääminen erityisesti kriittisen infrastruktuurin verkoissa havainnoimalla reaaliaikaisesti, mitä milläkin hetkellä tapahtuu ja mikä on kulloinenkin verkon turvallisuustilanne. Projektissa kehitettiin erilaisia työkaluja hyökkäysten ja saastuneiden laitteiden reaaliaikaiseen havainnointiin, piirreirroitukseen, haittaohjelmistojen ja tunkeutumisten havainnointiin, verkkoliikenteen ja -tapatumien visualisointiin ja porttiskannaukseen sekä siihen liittyvään uhka-analyysiin ja uhkien luokitteluun. Työkalujen validointi suoritettiin teollisuusympäristöissä.