Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Honkela, Antti
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Yksityisyystietoinen genomidatan haku ja mallinnus (PRIGENDA)
Päätös 283107
Päätöspvm 12.06.2014
Rahoituskausi 01.07.2014 - 31.12.2016
Rahoitus (€) 100 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
PRIGENDA-projektin tavoitteena oli kehittää yksityisyystietoisia menetelmiä yksityisen genomitiedon analysointiin. Projektissa kehitettiin menetelmiä sekä tiedon salaukseen että muihin yksityisyyttä edistäviin teknologioihin perustuen, erityisesti differential privacy -menetelmää käyttäen. Kehitimme useita uusia salaustekniikoita, jotka edistävät yksityisen tiedon kuten genomitiedon turvaamista sekä turvallista käyttöä ja jakamista. Kehitimme myös differential privacy -menetelmään perustuvia koneoppimismenetelmiä erityisesti yksilöidyn lääketieteen lääkkeen tehokkuuden ennustamiseen. Saavuttamamme tulokset mahdollistavat yksityisen tiedon turvallisen käytön uusissa tilanteissa ja osoittavat, että differential privacy -takeita noudattava oppiminen on mahdollista yksilöidyssä lääketieteessä nykyään saavutettavissa olevan kokoisilla datajoukoilla. Tämä luo hyvän pohjan tulevalle menetelmäkehitykselle ja kannustaa lisäksi kehittämään edelleen käytäntöjä turvalliseen datan jakamiseen.