Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Vihma, Timo
Organisaatio Ilmatieteen laitos
Tutkimusaihe Antarktiksen meteorologia ja sen vuorovaikutus lumen, jään ja meren kanssa.
Päätös 263918
Päätöspvm 15.10.2012
Rahoituskausi 01.01.2013 - 31.12.2016
Rahoitus (€) 668 913
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeessa tutkittiin ilmakehää, lunta ja jäätä Antarktiksella. Analysoimme olemassa olevaa aineistoa, osallistuimme kansainväliseen mittauskampanjaan Eteläisellä Jäämerellä talvella 2013, ja teimme uusia mittauksia Suomen Aboa-asemalla. Lumi- ja jäätutkimusten tuloksina saatiin uutta tietoa (a) lumen kiderakenteen vaikutuksesta siihen miten lumi heijastaa auringon säteilyä, ja (b) lumen ja jään pinnan energiataseesta jäähyllyillä, järvillä ja merijäällä. Ilmakehään kohdistuvilla tutkimuksilla saatiin uutta tietoa (i) ilmakehän alimmaisten kerrosten rakenteesta, kuten lämpötilan ja kosteuden pystyprofiiliesta, (ii) prosesseista jotka vaikuttavat Etelämanteren tuulioloihin, erityisesti jäätikköä pitkin alaspäin suuntautuviin ns. katabaattisiin tuuliin ja rannikon vuoristojen vaikutuksista tuuliin, (iii) ilmakehämallien kyvykkyydestä esittää alimpien ilmakerrosten rakenne ja prosessit, ja (iv) ilmakehän suuren mittakaavan kiertoliikkeen, matalapaineden, ja merijään vuorovaikutuksesta.