Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Strand, Kari
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe Itä-Antarktiksen kenotsooisen ajan jäätikköhistoria Wilkes Land sedimenttien valossa, IODP tutkimusmatka 323
Päätös 129010
Päätöspvm 15.09.2008
Rahoituskausi 01.01.2009 - 31.12.2012
Rahoitus (€) 120 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Etelämanner ja sen merelliset mannerreunat ovat tärkeässä roolissa maapallon ilmaston ja geodynamiikan kehityksessä. Tämä projekti pyrki identifioimaan merisedimenttien lähdealueet ja konstruoimaan ympäristöolosuhteita Itä-Antarktiksella Wilkesinmaan mannerreunalla tarkoituksena saada kuvaa jäätiköiden synnystä, vallinneista ilmasto-olosuhteista ja jäätiköiden dynamiikasta tiettyinä aikavaihettumina mm. eoseeni-oligoseeni aikana. Tällä on merkitystä, kun haluamme parantaa tietämystämme polaari-alueiden menneistä ilmasto-olosuhteista ja tehdä verifikaatiota tuleviin ilmastomuutoksiin ja niiden pohjana oleviin pakotteisiin. Projektiin on liittynyt tohtorikoulutusta ja se pohjautuu IODP (Integrated Ocean Drilling Program)-ohjelman tutkimuskairausmatkaan Exp 318, joka suuntautui Wilkesinmaan mannerjalustalle Etelämantereella 2. tammikuuta - 8. maaliskuuta 2010.