Suomen Akatemia  
  Rahoituspäätökset 12.05.2021
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta
Haku: 2020 Tutkijatohtori
Hankkeiden lukumäärä: 32
Hankkeiden rahoitus: 8 871 709 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)
Tutkijatohtori BTY
 
Alise, Ponsero Helsingin yliopisto Bakteerifaagien monimuotoisuus ja dynamiikka lasten suolistomikrobistossa 339172 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 283 852

Angove, Charlotte Luonnonvarakeskus Vedyn stabiilit isotoopit ainutkertaisena ilmasto- ja fysiologisena signaalina puissa 341984 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 235 932

Antao, Laura Helsingin yliopisto Biodiversiteetin muutoksen ennustaminen Antroposeenin aikana – lajien- ja yhteisötason vasteet ilmastonmuutokseen 340280 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 273 869

Chastney, Megan Turun yliopisto SHANK3 solujen viestinnän, tarttumisen and solutukirangan toiminnan koordinaattorina 343239 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 270 092

Conway, James Turun yliopisto Integriinifosforylaation vaikutus rintasyövän etenemisessä 338585 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 269 432

Grönroos, Toni Turun yliopisto Betasolujen autoimmuniteettia edeltävät muutokset ja 1 tyypin diabetes 340231 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 270 000

Haikala, Heidi Helsingin yliopisto Keuhkosyövän uudet täsmä- ja immuuniyhdistelmähoidot 339167 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 297 975

Hammarén, Milka Tampereen yliopisto Nanotyökaluja persistenttejä tuberkuloosibakteereja vastaan 338624 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 318 196

Haraguchi, Lumi Suomen ympäristökeskus Nanoflagellaatit: huonosti tunnettu biologinen hiilenkiertoon vaikuttava tekijä meren muuttuvissa olosuhteissa (NanOCean) 342223 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 266 719

Harjunpää, Heidi Helsingin yliopisto β2-integriinit dendriittisolujen metabolian ja dendriittisoluvälitteisen syöpävasteen säätelijöinä 342995 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 292 429

Honkaniemi, Juha Luonnonvarakeskus CASCADE - Metsät muutoksessa - metsien häiriödynamiikka Fennoskandiassa 342569 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 271 116

Hämälä, Tuomas Oulun yliopisto Kokogenomin duplikaatioiden vaikutus sopeutumisen geneettiseen ja genomiseen arkkitehtuuriin 338702 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 229 666

Jukarainen, Sakari Helsingin yliopisto Datalähtöinen kausaalipäättely farmakoepidemiologiassa koneoppimisen ja epidemiologian keinoin 341747 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 287 519

Kang, Yilin Helsingin yliopisto Mitokondriotaudit ja immuniteetti: tautimekanismit, riskitekijät ja populaatiohistoria. 340517 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 312 684

Koskinen, Markku Helsingin yliopisto Hapetus-pelkistysreaktioilla kohti parempaa ekosysteemimallinnusta 339489 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 293 105

Lindbohm, Joni Helsingin yliopisto Sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisy kliinistenmittausten, genomin ja proteomin avulla 339568 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 315 888

Linna-Kuosmanen, Suvi Itä-Suomen yliopisto Sepelvaltimotautimekanismien identifiointi potilasnäytteistä uusilla syväsekvensointimenetelmillä 342074 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 258 326

Liu, Zehua Helsingin yliopisto Kätevän liitännäishoitostrategian kehittäminen iskeemisen reperfuusioidun sydäninfarktin hoitoon 340129 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 264 616

Mantere, Tuomo Oulun yliopisto Genomin optinen kartoittaminen rakenteellisten muutosten tunnistamiseksi perinnöllisen rintasyöpäalttiuden ja selvittämättömien geneettisten sairauksien taustalta 338374 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 295 789

Meierhofer, Melissa Helsingin yliopisto Isäntäeliön ekologia määrittää lepakoiden ja niissä esiintyvien taudinaiheuttajien välisen dynamiikan muuttuvassa ilmastossa 339265 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 276 508

Milicevic, Nemanja Tampereen yliopisto Verkkokalvon sisäisten kellojen ja ionikanavien keskinäinen vuorovaikutus potentiaalisena linkkinä ikään liittyvissä verkkokalvon sairauksissa 340127 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 285 556

Moustgaard, Heta Helsingin yliopisto Sosiaalisten kontekstien vaikutus lasten ja nuorten terveyteen (CONTEXT) 339985 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 238 382

Obaji, Ezeogo Oulun yliopisto Malarialoisen aktiinin ATP-hydrolyysin ja fosfaatin vapautuksen rakenteellinen perusta - mahdollisuuksia loisen liikkumisen säätelyyn 340337 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 276 359

Rahikainen, Rolle Tampereen yliopisto Menetelmä solun mekaanisesti säädeltyjen proteiinivuorovaikutusten tunnistamiseen 339449 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 297 608

Ruuskanen, Matti Turun yliopisto Maantieteellinen vaihtelu ihmismikrobiomissa ja sen yhteydet ympäristöterveyteen 338818 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 259 804

Sliz, Eeva Oulun yliopisto Ihmisen aineenvaihdunnan multiomiikkatutkimus kardiometabolisten sairauksien ymmärtämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi 338229 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 246 220

Snellman, Anniina Turun yliopisto Synapsitiheyden muutosten, neuroinflammaation ja amyloidikertymän yhteys tiedonkäsittelytoiminnoiltaan normaaleilla eri Alzheimerin taudin riskin omaavilla terveillä vapaaehtoisilla (ASIC-E4) 341059 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 262 793

Sommeria-Klein, Guilhem Turun yliopisto Mikrobiekologian avainprosessien tilastollinen yhtenäismalli 340314 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 261 463

Torregrosa Muñumer, Rubén Helsingin yliopisto Mitokondriaalisen DNA:n ylläpidon selvittäminen ihmisen kantasoluissa 340207 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 270 603

Wang, Linping Helsingin yliopisto Potyvirusinfektion mahdollistavan isäntä proteiinin muokkaaminen kestävyysgeeniksi viljeltyjen kasvien tuottavuuden lisäämiseksi 339436 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 299 886

Xia, Jihan Helsingin yliopisto Epigenomin uudelleenohjelmointi eturauhassyövän kehittymisessä sairaalan biobankin seurantatutkimuksen näytteitä hyödyntämällä 342594 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 294 182

Zhang, Chao Helsingin yliopisto Kasvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden havainnointi 340744 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 295 140