Suomen Akatemia  
  Rahoituspäätökset 21.10.2021
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta
Haku: 2020 Akatemiatutkija
Hankkeiden lukumäärä: 24
Hankkeiden rahoitus: 10 743 600 €
 
Organisaatio Tutkimusaihe Hakija / Yhteyshenkilö Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)
Akatemiatutkija BTY
 
Folkhälsanin tutkimuskeskus Sekvenssoitujen varianttien kliinisen tulkinnan parantaminen. Savarese, Marco 339437 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Helsingin yliopisto Endosyyttisen solutukirangan molekulaarisen logiikan avaaminen Almeida-Souza, Leonardo 338618 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Helsingin yliopisto Ilmarakojen kehityksen säätely muuttuvissa ympäristöolosuhteissa Vatén, Anne 340443 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Helsingin yliopisto Kronobiootit: elimistön sisäiseen vuorokausirytmiin vaikuttavien kellojen uudelleen synkronointi hermovauriokivun hoitona Palada, Vinko 341475 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Helsingin yliopisto Rhabdovirusten ilmenemisen ja patogeneesin rakenteellinen perusta Rissanen, Aino Ilona 342988 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Helsingin yliopisto Solun koon merkitys kantasolujen toiminalle Lengefeld, Jette 340601 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Helsingin yliopisto Tuntemattomat muinaiset ekosysteemit - nisäkäsyhteisöjen ominaisuuksien ja muiden ympäristöproksien vertailun keskeinen rooli muinaisten ympäristöjen selvittämisessä Saarinen, Juha 340775 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Helsingin yliopisto Uudet semanttiset työkalut ja ontologiset fylogeneettiset menetelmät evoluutiofenomiikassa Tarasov, Sergei 339576 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Helsingin yliopisto Verisuonitettujen immunokompetenttien aivo-organoidien hyödyntäminen neurovaskulaaristen sairauksien mallintamisessa ja niiden mahdollisuudet henkilökohtaisessa lääketieteessä Dhungana, Hiramani 342188 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Helsingin yliopisto Yleisen geneettisen variaation vaikutus hermosolujen ilmiasuun harvinaisissa kehityshäiriöissä Kilpinen-Barrett, Helena 338835 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Itä-Suomen yliopisto B12 vitamiinin saatavuus ja ekologinen merkitys järviekosysteemeissä - PhytoVital Strandberg, Ursula 338261 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Itä-Suomen yliopisto Katse kohti systeemifarmakologiaa - uudenlaisen lääkehoidon kehittäminen verkkokalvorappeumatauteihin Leinonen, Henri 339691 03.05.2021 20.09.2021 - 19.09.2026 447 650

Itä-Suomen yliopisto Lääkeresistenssin aiheuttama kromatiinirakenteen ja transkriptiotekijöiden aktiivisuuden uudelleen ohjelmointi eturauhassyövässä Paakinaho, Ville 340927 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Itä-Suomen yliopisto Mikrobiologiset dityppioksidin (N2O) metaboliaa säätelevät mekanismit maan päällisessä kasvillisuudessa - merkittävä pohjoinen N2O nielu? Siljanen, Henri 342362 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Jyväskylän yliopisto Evolutiivisen näkökulman tuominen yhteisöekologiaan käyttäen mallisysteeminä kasvien ja sienten symbioottisia verkostoja Abrego Antia, Nerea 342374 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Jyväskylän yliopisto Fyysisen aktiivisuuden yksilöllinen määrittäminen iäkkäillä: Annos-vastesuhteen uudelleen arviointi Karavirta, Laura 339391 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Jyväskylän yliopisto Miten ihmislähtöiset ympäristönmuutokset vaikuttavat kylmien järvien ravintoverkkoihin ja lohikaloihin? Eloranta, Antti 340901 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Jyväskylän yliopisto Polygeeninen riskisumma fyysisen aktiivisuuden ja kardiometabolisten sairauksien kausaalisuhteissa Sillanpää, Elina 341750 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Jyväskylän yliopisto Seksuaalivalinta perusperiaatteista johdettuna Lehtonen, Jussi 340130 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Tampereen yliopisto Janus kinaasi -signaloinnin inhibointi ja rakenteellinen perusta Haikarainen, Teemu 340572 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Tampereen yliopisto Lyhyiden proteiinia koodaamattomien RNA:iden tasojen elinikäinen pysyvyys, periytyvyys ja muutosvaste suhteessa kardiometabolisiin sairauksiin Raitoharju, Emma 338395 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Turun yliopisto Svamp-parasitism längs en salinitetsgradient: en förbisedd drivande faktor för marina växtplanktonblomningar Van den Wyngaert, Silke 340659 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Turun yliopisto Syövän täsmälääkehoitojen jälkeisen jäännöataudin estäminen ja rajoittaminen Kurppa, Kari 338466 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Åbo Akademi / Jacquemet, Guillaume 338537 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650