Finlands Akademi  
  Finansieringsbeslut 26.02.2021
 
 
 
Beslutsår:  
Ansvarsområde: Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
Utlysning: 2019 Tandem Forest Values II, kutsuhaku
Antal av projektet: 7
Finansiering av projektet: 1 300 719 €
 
Sökande / Kontakt person Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering
Tandem Forest Values II, kutsuhaku LT
 
Hauptmann, Andreas Uleåborgs universitet Sawing Optimization via Deep Learning and Multi-instrument Imaging / Konsortium: LOK 334817 13.12.2019 01.04.2020 - 31.03.2022 119 027

Hyyppä, Juha Geodatacentralen (FGI) vid Lantmäteriverket Estimating Forest Resources and Quality-related Attributes Using Automated Methods and Technologies / Konsortium: ForestQuality 334830 13.12.2019 01.04.2020 - 31.03.2022 193 714

Kukko, Antero Geodatacentralen (FGI) vid Lantmäteriverket Estimating Forest Resources and Quality-related Attributes Using Automated Methods and Technologies / Konsortium: ForestQuality 334829 13.12.2019 01.04.2020 - 31.03.2022 205 669

Miettunen, Kati Åbo universitet Multifunctional, high performance cellulose-based substrates for photovoltaics and optoelectronics (SUBSTAINABLE) / Konsortium: SUBSTAINABLE 334819 13.12.2019 01.04.2020 - 31.03.2022 150 000

Roininen, Lassi Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT Sawing Optimization via Deep Learning and Multi-instrument Imaging / Konsortium: LOK 334816 13.12.2019 01.04.2020 - 31.03.2022 242 514

Santala, Suvi Tammerfors universitet Bioplastics and wax esters from wood through co-culture of bacteria and yeast 334822 13.12.2019 01.04.2020 - 31.03.2022 239 795

Vapaavuori, Jaana Aalto-universitetet Multifunctional, high performance cellulose-based substrates for photovoltaics and optoelectronics (SUBSTAINABLE) / Konsortium: SUBSTAINABLE 334818 13.12.2019 01.04.2020 - 31.03.2022 150 000