Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 06.07.2020
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta
Haku: 2019 Akatemiatutkijan alkukauden tutkimuskulut, kutsuhaku
Hankkeiden lukumäärä: 20
Hankkeiden rahoitus: 4 194 289 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi

Akatemiatutkijan alkukauden tutkimuskulut, kutsuhaku LT
 
Andreev, Sergey Tampereen yliopisto Vankkoja ja autonomisia millimetriaaltopohjaisia teknologioita miehittämättömien ilma-alusten verkottamiseen (RADIANT) 329056 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 210 000

Asghar, Muhammad Imran Aalto-yliopisto Seuraavan sukupolven johtavat polttokennot 329016 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 209 954

Fässler, Katrin Jyväskylän yliopisto Singulaari-integraalit, harmoniset funktiot ja reunojen säännöllisyys Heisenbergin ryhmissä 328846 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 209 925

Karlström, Oskar Åbo Akademi Kemirelaterade utmaningar vid förgasning av biomassa och avfall 328952 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 208 777

Kopra, Kari Turun yliopisto LanthaGlo - erotusvapaat määritysmenetelmät inhibiittorien ja antibioottien tehoseulontaan 329012 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 209 996

Kuncarayakti, Hanindyo Turun yliopisto Supernovat ja niiden ympäristöt 328898 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 209 944

Kuusisto, Antti Helsingin yliopisto Laskennallisten logiikoiden teoria 328987 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 209 365

Lemmetyinen, Juha Pekka Ilmatieteen laitos Kehittyneet kaukokartoitusmenetelmät ja algoritmit lumen vesiarvon havainnoinnissa 329043 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 210 000

Mononen, Mika Itä-Suomen yliopisto Laskennallisten muotomallien validointi ja hyödyntäminen ennustettaessa yksilöityä nivelrikon etenemistä polvinivelessä sekä menetelmän mahdollisuudet taloudellisissa ja sosiaalisissa hyödyissä 328920 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 210 000

Muhonen, Juha Jyväskylän yliopisto Spintilojen optinen lukeminen piissä 328845 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 210 000

Nardelli, Pedro Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT Building the Energy Internet as a large-scale IoT-based cyber-physical system that manages the energy inventory of distribution grids as discretized packets via machine-type communications (EnergyNet) 328869 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 210 000

Peltola, Emilia Aalto-yliopisto Hiilirajapinnat elämän ja keinotekoisen maailman välissä 328854 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 209 687

Peng, Bo Aalto-yliopisto Anisotrooppisten partikkeleiden suunnittelu ja itsejärjestäytyminen kehittyneiden kolloidisten rakenteiden ja materiaalien valmistuksessa 328942 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 209 974

Pitkänen, Esa Helsingin yliopisto Somaattisten mutageneesin mallintaminen syvillä probabilistisilla neuroverkoilla 328890 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 209 126

Raatikainen, Tomi Ilmatieteen laitos Merellisen orgaanisen aerosolin vaikutus pilviin ja ilmastoon 329025 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 209 881

Ruotsalo, Tuukka Helsingin yliopisto Implisiittinen fysiologinen ihmisen ja informaation vuorovaikutus 328875 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 210 000

Snicker, Antti Aalto-yliopisto Vauhdilla kohti fuusioenergiaa 328874 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 209 746

Tomescu, Alexandru Ioan Helsingin yliopisto Turvallisten ja täydellisten algoritmien perusteet ja sovellukset 328877 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 209 564

Turc, Lucile Helsingin yliopisto Sähkömagneettiset allot maapallon lähiavaruudessa magneettisten myrskyjen aikana 328893 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 209 477

Weir, David Helsingin yliopisto LISA ja sähköheikko faasitransitio 328958 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 208 873