Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 06.07.2020
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta
Haku: 2019 Akatemiatutkijan alkukauden tutkimuskulut, kutsuhaku
Hankkeiden lukumäärä: 20
Hankkeiden rahoitus: 1 363 034 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi

Akatemiatutkijan alkukauden tutkimuskulut, kutsuhaku KY
 
Botero Cabrera, Andrea Aalto-yliopisto Laboratoriosta ja studiosta puutarhaan, metsään ja takaisin 328684 17.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 34 755

Finell, Eerika Tampereen yliopisto FinnChildAir: Lasten psykososiaalinen hyvinvointi sisäilmaongelmaisissa kouluissa 328802 17.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 98 096

Hartikainen, Elina Helsingin yliopisto Sekularismi rodun ja uskonnon risteyksessä: afrobrasilialaiset uskonnot ja uskonnollisen suvaitsemattomuuden syytteet 2000-luvun Brasiliassa 328886 17.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 68 661

Homanen, Riikka Tampereen yliopisto Lisääntymisen ulkoistamisen arjen etiikka: hyvän elämän tekeminen biokapitalismin aikakaudella 328739 17.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 72 762

Jylhä, Petri Aalto-yliopisto Mitkä muuttujat todella ennustavat arvopaperien tuottoja? 328922 17.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 40 986

Keskiaho, Jesse Helsingin yliopisto Sielu varhaiskeskiajalla (400-900) 328901 17.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 16 310

Kiili, Carita Tampereen yliopisto Innostavia menetelmiä kriittisen nettilukemisen opettamiseen 328748 17.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 53 441

Kivimaa, Paula Suomen ympäristökeskus Vähähiilisen energiapolitiikan ja kansallisen puolustuspolitiikan vuorovaikutus: Kestävän systeemisen muutoksen näkökulma (IDEALE) 328717 17.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 140 650

Korpela, Mari Tampereen yliopisto Ekspatriaattilapsuus: Lasten kokemuksia tilapäisestä maahanmuutosta. 328940 17.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 52 525

Kuusela, Hanna Tampereen yliopisto Yksityisen pääoman kulttuurit 2000-luvun Suomessa 328809 17.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 68 396

Levy, Jonathan Aalto-yliopisto Positiivisen yhteiskunnallisen muutoksen tukeminen ihmisryhmien välisten jännitteiden aikakautena: monitieteellinen ja globaali lähestymistapa 328674 17.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 235 125

Ringhofer, Thera Marie Crane Helsingin yliopisto Kielellisen monimuotoisuuden mukautuminen keskustelussa: modaali-ilmaukset ja monikielisyys Etelä-Afrikassa 328911 17.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 38 829

Salmitaival, Juha Aalto-yliopisto Tosielämä tarkkaavaisuustutkimuksen huomion kohteeksi: kohti integroituja ja käytäntöön sovellettavia tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriön malleja 328954 17.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 125 273

Sele, Kathrin Aalto-yliopisto Algoritmiset rutiinit - Organisoimisen sosiomateriaalisen ja ajallisen luonteen jäljittäminen digitalisoituvassa maailmassa 328915 17.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 67 996

Strang, Johan Helsingin yliopisto Norden efter historiens slut 328694 17.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 21 175

Sääksvuori, Lauri Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tutkimuksia raskausaikaisen terveyden ja varhaisen sosiaalisen elinympäristön vaikutuksista taloudelliseen käyttäytymiseen, työmarkkina-asemaan ja terveyteen 328808 17.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 73 302

Toppinen, Teemu Helsingin yliopisto Ekspressivismi ja transsendentaaliargumentit 328923 17.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 50 308

Valjakka, Minna K Helsingin yliopisto Vihreyden heijastumia: Aasialainen ympäristötaide uudelleenmäärittelee kaupunkitilan ja luonnon vuorovaikutusta 328793 17.06.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 27 545

Vasalampi, Kati Jyväskylän yliopisto Koulupudokkuuden ja syrjäytymisen varhaiset ennakoivat tekijät, kehityskulut ja kehitykselliset mekanismit 328839 17.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 24 220

Vehkalahti, Kaisa Oulun yliopisto Maalaisnuoruuden sukupolvet, 1950–2020 328863 17.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 52 679