Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 06.07.2020
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta
Haku: 2019 Akatemiatutkijan alkukauden tutkimuskulut, kutsuhaku
Hankkeiden lukumäärä: 25
Hankkeiden rahoitus: 7 384 737 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi

Akatemiatutkijan alkukauden tutkimuskulut, kutsuhaku BTY
 
Aykanat, Tutku Helsingin yliopisto Villin Atlantin lohen energian käytön sopeutumisen geneettinen muuntelu: yhdistävän kvantitatiivisen genetiikan lähestymistapa. 328860 18.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 299 926

Dinca, Vlad Eugen Oulun yliopisto Geneettisen erilaistumisen spatio-temporaalinen dynamiikka: Euroopan päiväperhoset mallina 328895 18.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 299 920

Duplouy, Anne Helsingin yliopisto Symbionttien isäntärikkaus ja isännänvaihto luonnon hyönteisyhteisössä 328944 18.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 278 462

Fagerholm, Nora Turun yliopisto Kaupunkien viherinfrastruktuurin hyvinvointivaikutukset osallistamalla ja 3D virtuaalimaisemia hyödyntämällä kartoitettuna (GreenPlace) 328916 18.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 298 499

Ganna, Andrea Helsingin yliopisto Korkean yksityisyyden suojan mahdollistava menetelmä korkean sydän- ja verisuonitautiriskin omaavien henkilöiden tunnistamiseksi käyttäen kansallisia rekisterejä ja geneettistä tietoa. 328891 18.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 299 999

Heinonen, Ilkka Turun yliopisto Liikunta ja syöpäkasvaimen verenvirtaus, hypoksia ja aineenvaihdunta 329001 18.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 300 000

Ketola, Kirsi Itä-Suomen yliopisto Lääkekohdetutkimus erittäin aggressiiviseen, neuroendokriiniseen eturauhasen syöpään 328928 18.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 300 249

Kronholm, Ilkka Jyväskylän yliopisto Epigeneettisen muuntelun ominaisuudet ja evolutiiviset vaikutukset 328856 18.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 292 064

Kujala, Katharina Oulun yliopisto Arseenin ja antimonin kierroksiin osallistuvien tuntemattomien mikrobien ja geenien selvittäminen pohjoisissa turvekosteikoissa 328850 18.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 286 410

Kulmuni, Jonna Helsingin yliopisto Muurahaisristeymät, ikkuna evoluutioon ja luonnonvalintaan 328961 18.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 300 418

Laakkonen, Johanna Itä-Suomen yliopisto VERISUONIANOMALIOIDEN PARAKRIINISET SÄÄTELYMEKANISMIT JA YKSILÖLLISTETTY HOITO 328835 18.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 300 000

Lienemann, Michael Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Uusia biokatalysaattoreita kestävälle biotaloudelle - entsyymirakenteet, jotka mahdollistavat hiilidioksidin valorisaation elektrodeissa 328975 18.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 299 999

Mattila, Jaakko Helsingin yliopisto Ravinnon ja metabolian vaikutus suolen kantsolujen säätelyyn 328847 18.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 295 256

Pahkala, Katja Turun yliopisto Kardiometabolisten sairauksien varhainen kehitys ja ehkäisy - pitkittäinen vauvaiässä alkanut STRIP-tutkimus 328833 18.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 299 717

Peuhu, Emilia Turun yliopisto Mekanotransduktio normaalin rintaepiteelin ja rintasyövän säätelyssä 328892 18.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 299 961

Pfisterer, Simon Helsingin yliopisto Snabb funktionell profilering av patientsampel och genetiska varianter av hyperkolesterolemi 328861 18.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 298 623

Puhakka, Riikka Helsingin yliopisto Luonnon virkistyskäytön terveys- ja hyvinvointivaikutukset - tutkimus kaupunkilaisnuorista 328852 18.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 297 784

Rantalainen, Timo Jyväskylän yliopisto Kehollinen liikkuminen ja kyky säilyttää elämänlaatu ikääntymisen yhteydessä 328818 18.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 299 977

Richter, Uwe Helsingin yliopisto Uuden ribosoomi ja mRNA hävitystien tutkimus 328930 18.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 261 958

Salminen, Tiina Susanna Tampereen yliopisto Mitokondriot ovat muutakin kuin solun energiatehtaita: mitokondrion genomin variaation vaikutus immuunivasteissa 328979 18.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 276 247

Salmon, Yann Helsingin yliopisto Nilan ekofysiologia: mekanistisista ilmiöistä ekologisiin seurauksiin (PhloEM EcologiC) 328855 18.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 299 984

Strandin, Tomas Helsingin yliopisto Immuunivälitteinen verisuonien seinämien läpäisevyys hantavirustaudeissa 328807 18.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 300 000

Talman, Virpi Helsingin yliopisto Uusia lääkevaikutuksen kohteita ja yhdisteitä sydämen regeneraation edistämiseen 328909 18.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 300 000

Uusi-Heikkilä, Silva Jyväskylän yliopisto Kalastusvalinnan vaikutus kalakantojen adaptiiviseen potentiaaliin 328953 18.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 299 562

Zhang, Hongbo Åbo Akademi Målstyrd läkemedelsadministrering av CRISPR / Cas9 för avancerad levercancerterapi genom knockout av genen c-Myc 328933 18.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 299 722