Finlands Akademi  
  Finansieringsbeslut 27.09.2021
 
 
 
Beslutsår:  
Ansvarsområde: Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
Utlysning: 2019 ICT 2023: Innovation, näringsliv och hållbarhet i och genom mjukvara
Antal av projektet: 4
Finansiering av projektet: 1 345 955 €
 
Sökande / Kontakt person Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering
ICT 2023: Innovation, näringsliv och hållbarhet i och genom mjukvara LT
 
Brzuska, Christopher Aalto-universitetet Cryptographic Protocol Efficiency via SAT solving (CryptoProSAT) 328698 04.09.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 444 000

Mäntylä, Mika Uleåborgs universitet Detecting Technical Debt with Natural Language Processing 328058 04.09.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 415 356

Rossi, Matti Aalto-universitetet Strategic approach to scalable platform-based software and systems development / Konsortium: SASSE 328738 04.09.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 237 861

Smolander, Kari Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT Strategic approach to scalable platform-based software and systems development / Konsortium: SASSE 328737 04.09.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 248 738