Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 06.07.2020
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta
Haku: 2019 Akatemiatutkijan tutkimuskulujen jatkorahoitus, kutsuhaku
Hankkeiden lukumäärä: 21
Hankkeiden rahoitus: 2 937 918 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi

Akatemiatutkijan tutkimuskulujen jatkorahoitus, kutsuhaku LT
 
Björninen, Toni Tampereen yliopisto Edistyksellistä suurtaajuusteknologiaa ja energiatehokkaita menetelmiä ihmiskehoa aistiviin langattomiin järjestelmiin 327789 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 139 999

Eronen, Tommi Jyväskylän yliopisto Tarkkuusmassamittauksia erittäin matalien Q-arvojen määrittämiseksi mahdollisista kandidaattiytimistä neutriinojen tutkimiseen 327629 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 139 998

Fordell, Thomas Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Ultrastabiilit laserit ja optiset tarkkuussuotimet 328389 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 140 000

Granvik, Mikael Helsingin yliopisto Näkymättömän ymmärtäminen - Gaia satelliitti, asteroidien sisäinen olemus ja pienet päävyöhykkeen asteroidit 328654 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 140 000

Heinonen, Jussi S Helsingin yliopisto Osittaisen sulamisen prosessit kerrosintruusioiden kontaktivyöhykkeissä 327358 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 139 947

Liimatainen, Henrikki Oulun yliopisto Bionanokemikaalit - Tutkimus selluloosananofibrillien ominaisuuksista ja toiminnasta vesikemikaaleina 327810 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 139 703

Mansell, Rhodri Aalto-yliopisto Spin-rajapintojen ohjelmointi sähkökenttien avustuksella 327804 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 139 974

Martikainen, Henri Helsingin yliopisto Geometrinen ja dyadinen harmoninen analyysi: yleiset mitat ja suoristuvuus 327271 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 140 000

Matikainen, Marko Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT Cosserat-elementtien kehitys pehmeiden kudosten hybridimalleihin monikappaledynamiikassa. 328368 11.06.2019 01.01.2020 - 31.12.2021 140 000

Myllymäki, Mari Luonnonvarakeskus Laskennallisten tilastollisten menetelmien kehittäminen spatiaalisten ja spatiotemporaalisten pistekuvioaineistojen analysointiin 327211 11.06.2019 19.06.2020 - 18.06.2022 140 000

Nieminen, Jaakko Aalto-yliopisto Monikohteinen transkraniaalinen magneettistimulaatio 327326 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 140 000

Oksanen, Jani Aalto-yliopisto Laskennallisista malleista puhtaisiin energiaratkaisuihin ja kestävään kehitykseen 327064 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 140 000

Patanen, Minna Oulun yliopisto Vapaasti leijuvien nanomateriaalien karakterisointi uudenaikaisia säteilylähteitä käyttäen 328467 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 139 998

Saksala, Timo Tampereen yliopisto Edistyneiden kallionporaustekniikoiden monifysiikkamallinnus 327069 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 139 485

Salminen, Nelli Aalto-yliopisto Tilakuulon moniaistilliset aivomekanismit 327778 11.06.2019 01.09.2019 - 07.07.2022 139 614

Sariola, Veikko Tampereen yliopisto Tahmeat ja pehmeät robottikädet (tutkimuskulut, jatkokausi) 328265 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 139 821

Sharma, Vivek Helsingin yliopisto Mitokondrion entsyymien molekylaarisen toimintamekanismin laskennallinen tutkimus, ja näiden entsyymien rooli terveydessä ja sairauksissa 327703 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 140 000

Silaev, Mikhail Jyväskylän yliopisto Spin-kinetiikka suprajohteissa ja topologisissa supranesteissä 328611 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 140 000

Sipilä, Mikko Helsingin yliopisto Kaasu-hiukkas-muuntuma molekyylitasolla 328290 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 140 000

Suihkonen, Sami Aalto-yliopisto Typpi-polaareihin nitridimateriaaleihin pohjautuvat korkean hyötysuhteen tehokomponentit 327331 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 139 999

Virkki, Johanna Tampereen yliopisto Uudenlaisia valmistusmenetelmiä ja –materiaaleja puettavien passiivisten langattomien sensoreiden kehitykseen 328072 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 139 380