Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 06.07.2020
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta
Haku: 2019 Akatemiatutkijan tutkimuskulujen jatkorahoitus, kutsuhaku
Hankkeiden lukumäärä: 20
Hankkeiden rahoitus: 810 829 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi

Akatemiatutkijan tutkimuskulujen jatkorahoitus, kutsuhaku KY
 
Bläuer, Auli Turun yliopisto Naapurista lainaamassa. Kulttuurikontaktit karjanhoidon kehittäjänä Itämeren pohjoisosassa esihistoriallisena ja historiallisena aikana. 328496 17.06.2019 01.09.2019 - 31.12.2020 9 432

Fichera, Massimo Helsingin yliopisto Narratiiveja Euroopasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueena 328345 17.06.2019 17.06.2019 - 31.08.2021 28 420

Frog, Mr Helsingin yliopisto Mytologian, sanataiteen ja auktoriteetin sosiaalinen vaikutus 328432 17.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 13 611

Hakovirta, Mia Turun yliopisto Vertaileva tutkimus muuttuvista perhesuhteista ja lapsen elatuksesta 327061 17.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 45 447

Harrison, Klisala Helsingin yliopisto Musiikki arktisten alkuperäiskansojen terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä 328476 17.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 34 433

Holmberg, Eva Johanna Helsingin yliopisto Matkustaminen ja minän kuvaukset 1600-luvun englantilaisessa kulttuurissa 328160 17.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 35 490

Huuki, Tuija Oulun yliopisto Vallan visaiset seurustelu- ja kaverisuhteet alakoulussa sekä taidelähtöiset menetelmät suhteiden eheyttämisessä 327120 17.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 22 120

Kontinen, Tiina Jyväskylän yliopisto Hybriditeetti afrikkalaisissa kansalaisjärjestöissä: Esimerkkejä Tansaniasta ja Ugandasta 327210 17.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 12 565

Korkea-aho, Emilia Itä-Suomen yliopisto Kuka on 'lobbari'? Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus edunvalvonnan normatiivisista puitteista Euroopan unionissa 328149 17.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 55 589

Kosonen, Tuomas Palkansaajien tutkimuslaitos Uusien elementtien kontribuoiminen julkistaloustieteen kirjallisuuteen 328177 17.06.2019 01.01.2020 - 31.12.2021 28 296

Laihonen, Petteri Jyväskylän yliopisto Kieli-ideologiat ja csángójen koulutusohjelma: Kielen keksimistä tai poistamista? 327199 17.06.2019 01.09.2019 - 31.12.2021 46 300

Nagatsu, Michiru Helsingin yliopisto Tieteidenvälisten mallien rakentaminen: siltoja taloustieteen, ekologian ja psykologian välille 328341 17.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 23 190

Parppei, Kati Itä-Suomen yliopisto Vihollisiin liitetyt mielikuvat ja attribuutit Venäjällä ennen vuoden 1917 vallankumousta 328678 17.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 29 400

Salmela, Viljami Helsingin yliopisto Muistin monet kasvot - Miten luonnomukaiset muistiedustukset muodostetaan havaintopiirteistä 328594 17.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 139 426

Salmi, Anna-Kaisa Oulun yliopisto Ympäristösuhteen muutos koloniaalisessa kohtaamisessa 327060 17.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 38 447

Strandberg, Kim Åbo Akademi Involvera medborgarna genom deliberativa processer? - Experimentella bevis på deliberativa mini-publics centrala kausala mekansimer, samt deras applicerbarhet på verkligt beslutfattande. 327557 17.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 36 346

Särkämö, Teppo Helsingin yliopisto Laulaminen ja soittaminen toipuvissa ja rappeutuvissa aivoissa: Musiikin vaikuttavuus ja aivomekanismit aivoverenkiertohäiriöissä, aivovammoissa ja Alzheimerin taudissa 327996 17.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 86 513

Uusihakala, Katja Helsingin yliopisto Lapset "imperiaalisena sijoituksena": siirtomaa-aikaiseen Etelä-Rhodsiaan suuntautunut brittiläinen lapsisiirtolaisuus 327633 17.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 47 192

Valtonen, Teemu Itä-Suomen yliopisto Opettajaopiskelijoiden teknologispedagogisen sisältötiedon luonne ja kehittyminen 327379 17.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 73 648

Visala, Aku Helsingin yliopisto Vapaa tahto teologian ja tieteen leikkauspisteessä 328547 17.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 4 964