Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 06.07.2020
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta
Haku: 2019 Akatemiatutkijan tutkimuskulujen jatkorahoitus, kutsuhaku
Hankkeiden lukumäärä: 21
Hankkeiden rahoitus: 4 197 332 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi

Akatemiatutkijan tutkimuskulujen jatkorahoitus, kutsuhaku BTY
 
Eskelinen, Anu Oulun yliopisto Bioottiset modulaattorit kasviyhteisöjen resistenssin ja palautuvuuden säätelijöinä globaalimuutostekijöiden alla 328556 18.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 199 165

Heikkilä, Maija Helsingin yliopisto Arktiset merijääproksit: vuodenaikaisista prosesseista kehittyneempiin rekonstruktioihin 328540 18.06.2019 28.03.2020 - 27.03.2022 200 015

Hiltunen, Teppo Turun yliopisto Antibioottiresistenssigeenien leviäminen mikrobiyhteisöissä 327741 18.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 198 387

Jalasvuori, Matti Jyväskylän yliopisto Plasmidiriippuvaiset bakteriofagit: uusi työkalu taistella bakteeribiofilmejä, persistenttejä infektioita ja antibioottivastustuskyvyn leviämistä vastaan 328601 18.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 199 891

Kanninen, Katja Itä-Suomen yliopisto Transmitofagia: avain ikääntymiseen ja hermosolurappeumaan? 327224 18.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 199 999

Kauppinen, Anu Itä-Suomen yliopisto Silmänpohjan ikärappeumaan liittyvä tulehdus ja sen säätely 328443 18.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 199 975

Kettunen, Johannes Oulun yliopisto Kuolleisuuden riskimarkkereiden molekulaarinen tausta ja kliinisen hyödyn arviointi 327969 18.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 200 000

Kinnunen, Tuure Itä-Suomen yliopisto Autoreaktiivisten auttaja-T-solujen rooli ihmisen tyypin 1 diabeteksen kehittymisessä 328529 18.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 200 000

Kivelä, Riikka Helsingin yliopisto Endoteelisolujen sekretomi sydämen toiminnan säätelyssä 328687 18.06.2019 01.01.2020 - 31.12.2021 201 085

Köster, Kajar Helsingin yliopisto Metsäpalojen vaikutukset boreaalisten metsien hiilivarastoihin ja niiden pysyvyyteen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä 327198 18.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 199 950

Lahti, Leo Turun yliopisto Ihmisen suolistomikrobiston ekologinen mallitus: yksilöllisyys, dynamiikka ja toiminnallisuus laajoissa väestötutkimuksissa 328791 18.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 199 688

Launiainen, Samuli Luonnonvarakeskus Boreaalisten sammalten ilmastovaikutukset: toiminnallisista ominaisuuksista globaalimalleihin 327180 18.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 199 943

Malm, Tarja Itä-Suomen yliopisto Mikroglia-aktivaation säätely non-koodaavien RNA molekyylien avulla Alzheimerin taudissa 328287 18.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 199 744

Mattila, Pieta Turun yliopisto Solutukiranka lymfosyyttien aktivaatiossa: reseptorisignaloinnista immuunivasteeseen 327378 18.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 200 446

Ollikainen, Miina Helsingin yliopisto Lihavuuden epigenetiikka 328685 18.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 199 999

Piitulainen, Harri Jyväskylän yliopisto Proprioseptiikka aivojen sensorimotorisessa integraatiossa—terveillä, CP lapsilla ja kuntoutuvilla aivohalvauspotilailla 327288 18.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 199 951

Reunanen, Justus Oulun yliopisto Ihmisen suolistomikrobiston ensisijaiset selviytymismekanismit 328768 18.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 199 989

Rinne-Garmston, Katja Luonnonvarakeskus Tutkimus ilmaston muutoksen vaikutuksesta Euraasian boreaalisiin metsiin: uusi lähestymistapa perustuen stabiiliisotooppeihin 327253 18.06.2019 01.09.2020 - 31.08.2022 200 000

Sarin, Peter Helsingin yliopisto Transfer-RNA modifieringar som reglerare av translation. 327181 18.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 199 999

Syväranta, Jari Itä-Suomen yliopisto Paleolimnologinen tutkimus rehevöitymisen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista järvien metaanikaasupäästöihin (PALAEO) 327726 18.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 199 022

Tolppanen, Anna-Maija Itä-Suomen yliopisto Hoidon vaikuttavuuden arviointi terveydenhuollon toimintarutiineissa kertyvän tiedon avulla 327152 18.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 200 084