Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 06.07.2020
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta
Haku: 2019 WaterWorks2017 ERA-NET Cofund, kutsuhaku
Hankkeiden lukumäärä: 6
Hankkeiden rahoitus: 947 601 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi

WaterWorks2017 ERA-NET Cofund, kutsuhaku BTY
 
Furman, Eeva Rebekka Suomen ympäristökeskus Teknologian, luonnon ja yhteiskunnan kytkeminen kaupunkien integroidussa vesien hallinnassa (ATeNaS) 326851 11.02.2019 01.04.2019 - 31.03.2022 151 988

Klöve, Björn Oulun yliopisto Turvemaiden vesitalouden suunnittelun perusta osana kestävää maankäyttöä ja vesien suojelua 326848 11.02.2019 01.04.2019 - 31.03.2022 261 450

Koivusalo, Harri Aalto-yliopisto Luonnonmukaiset valunnan viivästysmenetelmät kestävässä vesien hallinnassa (EviBAN) 326787 11.02.2019 01.04.2019 - 31.03.2022 154 362

Molarius, Riitta Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Luonnonmukaiset valunnan viivästysmenetelmät kestävässä vesien hallinnassa (EviBAN) 326842 11.02.2019 01.04.2019 - 31.03.2022 79 804

Ojala, Anne Helsingin yliopisto Metsätaloustoimenpiteiden sisävesille aiheuttamien vaikutusten vähentäminen 326831 11.02.2019 01.04.2019 - 31.03.2022 143 320

Pumpanen, Jukka Itä-Suomen yliopisto Metsätaloustoimenpiteiden sisävesille aiheuttamien vaikutusten vähentäminen 326818 11.02.2019 01.04.2019 - 31.03.2022 156 677