Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 06.07.2020
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta
Haku: 2018 ERA-NET Cofund ForestValue, kutsuhaku
Hankkeiden lukumäärä: 4
Hankkeiden rahoitus: 835 876 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi

ERA-NET Cofund ForestValue, kutsuhaku BTY
 
Hujala, Teppo Itä-Suomen yliopisto Pieniläpimittaisen puun hyödyntäminen innovatiivisin käsittelymenetelmin kasvavan ja kestävän biotalouden monivaikutteisissa metsissä 326614 25.01.2019 01.02.2019 - 31.01.2022 104 000

Mäkipää, Raisa Luonnonvarakeskus Pienten metsätilojen merkitys biotaloudessa 326375 10.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2021 350 427

Mönkkönen, Mikko Jyväskylän yliopisto Euroopan metsien käsittelyn politiikat monitoiminnallisuuden varmistamiseksi biotalouden aikakaudella / Konsortio: MultiForest 326321 25.01.2019 01.04.2019 - 31.03.2022 281 449

Primmer, Eeva Suomen ympäristökeskus Euroopan metsien käsittelyn politiikat monitoiminnallisuuden varmistamiseksi biotalouden aikakaudella / Konsortio: MultiForest 326322 25.01.2019 01.04.2019 - 31.03.2022 100 000