Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 06.07.2020
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta
Haku: 2018 Joint BiodivERsA-Belmont Forum Call on
Hankkeiden lukumäärä: 11
Hankkeiden rahoitus: 888 565 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi

Joint BiodivERsA-Belmont Forum Call on "Biodiversity Scenarios and Ecosystem services", kutsuhaku BTY
 
Brommer, Jon Turun yliopisto Redskap för bevarande av arter i en föränderlig värld: Att sammanföra nationella artinventeringar för att bättre förutspå konsekvenser av globala förändringar 326327 04.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2021 90 430

Huitu, Otso Luonnonvarakeskus Villieläinten terveys: kuinka ympäristön monimuotoisuus vaikuttaa villieläinten terveyteen? 326393 08.01.2019 01.03.2019 - 28.02.2022 19 409

Jalkanen, Jukka-Pekka Ilmatieteen laitos BioDiv-Support: Scenariebaserat stöd för policyplanering och anpassning till framtida förändringar i biologisk mångfald och ekosystemtjänster 326328 04.12.2018 01.12.2018 - 30.11.2021 44 018

Koistinen, Jarmo Ilmatieteen laitos Ilmakehän eläinmuuttojen seuranta, ymmärtäminen ja ennustaminen globaalisti säätutkaverkkojen avulla 326315 04.12.2018 01.04.2019 - 31.03.2022 198 327

Lehikoinen, Aleksi Helsingin yliopisto Luonnonsuojelupolitiikka muuttuvassa maailmassa: globaalien ympäristömuutosten vaikutusten mallintaminen kansalaistieteeseen perustuvien seurantatietojen avulla 326338 08.01.2019 01.01.2019 - 31.12.2021 59 012

Mappes, Tapio Jyväskylän yliopisto Villieläinten terveys: kuinka ympäristön monimuotoisuus vaikuttaa villieläinten terveyteen 326533 04.12.2018 01.03.2019 - 28.02.2022 36 704

Moilanen, Atte Helsingin yliopisto Ilmastonmuutoksen ja maankäytön muutoksen aiheuttamat uhkat Euroopan selkärankaisten eläinten rarvintoverkolle 326343 04.12.2018 01.03.2019 - 31.12.2021 109 165

Mönkkönen, Mikko Jyväskylän yliopisto Skenaarioita biodiversiteetin, ekosysteemipalveluiden ja ihmisen terveyden yhteensovittamiseksi 326309 04.12.2018 01.03.2019 - 28.02.2022 144 514

Stammler, Florian Lapin yliopisto Tulevat ArcTic ekosysteemit (FATE): monimuotoisuuden ja tulevaisuuden skenaarioita etno-ekologiasta, nykyaikaisesta ekologiasta ja muinaisesta DNA: sta 326323 04.12.2018 01.02.2019 - 31.01.2022 47 725

Watts, Phillip Jyväskylän yliopisto Villieläinten terveys: kuinka ympäristön monimuotoisuus vaikuttaa villieläinten terveyteen? 329334 04.12.2018 01.05.2019 - 28.02.2022 138 287
Watts, Phillip Oulun yliopisto Villieläinten terveys: kuinka ympäristön monimuotoisuus vaikuttaa villieläinten terveyteen? 326534 04.12.2018 01.03.2019 - 30.04.2019 974