Suomen Akatemia  
  Rahoituspäätökset 23.01.2021
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta
Haku: 2018 Akatemiahankkeet nuorelle tutkijasukupolvelle
Hankkeiden lukumäärä: 41
Hankkeiden rahoitus: 18 470 268 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)
Akatemiahankkeet nuorelle tutkijasukupolvelle KY
 
Danielsbacka, Mirkka Turun yliopisto Ylisukupolviset suhteet: yhden tieteenalan paradigmasta poikkitieteellisyyteen 325857 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 480 000

Dhondt, Pieter Itä-Suomen yliopisto Muuttuvat asenteet lääketieteellistä epävarmuutta kohtaan lääkäreiden koulutuksessa 1880-luvulta eteenpäin: Suomi monikansallisesta näkökulmasta 324135 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 462 090

Faehnle, Maija Suomen ympäristökeskus Nuoret kaupunki- ja aluesuunnittelussa - yhteinen ja sukupolvien välinen oppiminen kestävyysmuutoksen vauhdittajana (URGENT) 324586 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 477 215

Frick, Maria Oulun yliopisto Kielellinen ja ei-kielellinen vuorovaikutus monikulttuurisessa arjessa 324060 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 480 000

Hautala, Jarkko Niilo Mäki instituutti Lukuintoa lukuteatterista (ReadMore) 325020 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 441 103

Heinonen, Kati Helsingin yliopisto Raskausajan ja varhaislapsuuden D-vitamiinitasojen merkitys mielenterveyden kehittymiselle 323910 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 480 000

Hokkanen, Markku Oulun yliopisto Liikkuvat parantajat, politiikka ja kehitys Saharan etelänpuoleisessa Afrikassa 1870-2000: muutokset, kamppailut ja keksinnöt 324388 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 477 350

Huuki, Tuija Oulun yliopisto #Nou hä(irin)tä: Taidelähtöiset menetelmät ja tutkimusaktivismi seksuaalisen häirinnän tutkimiseksi ja käsittelemiseksi alakouluikäisten vertaissuhteissa 322612 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 474 410

Jalovaara, Marika Turun yliopisto Syntyvyyden lasku ja eriarvoisuus 321264 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 480 000

Joronen, Mikko Tampereen yliopisto Palestiinan nyky-tulevaisuudet. 322025 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 480 000

Kangas, Anni Tampereen yliopisto Postkapitalistisen kansainvälisen talouden sommitelmat 325976 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 480 000

Kauhanen, Tuukka Helsingin yliopisto Septuaginta ja sen antiikkiset käännökset 325762 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 480 000

Kauppinen, Antti Helsingin yliopisto Vastuullisia uskomuksia: miksi etiikka ja epistemologia tarvitsevat toisiaan 325620 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 479 040

Kestilä-Kekkonen, Elina Tampereen yliopisto Koulutuksen merkitys kansalaispätevyyden kehittymisessä 323608 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 480 000

Kiuru, Noona Jyväskylän yliopisto Nuorten hyvinvoinnin tukeminen teknologiapohjaisten psykologisten interventioiden avulla 324638 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 480 000

Koivisto, Ida Helsingin yliopisto Algoritmisen läpinäkyvyyden mahdollisuudet ja rajoitukset 324116 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 480 000

Kullaa, Rinna Tampereen yliopisto Liittoutuneiden vai sitoutumattomien ulkopolitiikkaa? Sodanjälkeisen Euroopan historia muiden kuin hallitsevien valtojen näkökulmasta 1945–2011. (NONHEGFP) 322426 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 480 000

Laakasuo, Michael Helsingin yliopisto Älykkäiden koneiden moraalit 323207 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 480 000

Leinonen, Johanna Oulun yliopisto Perheen erossaolon ylisukupolvinen muistaminen 344527 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 376 719
Leinonen, Johanna Siirtolaisuusinstituutti Perheen erossaolon ylisukupolvinen muistaminen 325243 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2020 103 281

Lindroos, Katja Itä-Suomen yliopisto FORK: Turvallinen ruoka lainsäädäntökeinojen monipuolistamisella 323404 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 479 724

Lipkin, Sanna Oulun yliopisto Lapsuus 1500–1900-luvuilla – menneisyyden lapsuuden uudet tutkimusmenetelmät 322783 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 480 000

Lujala, Päivi Oulun yliopisto Avoimuus arvokkaiden luonnonvarojen hallinnassa (TraReMa) 322097 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 337 959

Niskanen, Samu Helsingin yliopisto Kirjaiilijoiden julkaisustrategiota varhaiskeskiajan Euroopassa (n. 400-1000) 324246 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 480 000

Nokia, Miriam Jyväskylän yliopisto Aivojen ja kehon synkronia oppimisen optimoimisen työkaluna 321522 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 475 904

Nyberg, Henri Turun yliopisto Ekonometriset oppimismenetelmät ja niiden makrotaloudelliset ja rahoitussovellukset 321968 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 480 000

Oloff, Florence Oulun yliopisto Smart Communication: The situated practices of mobile technology and digital literacies 323848 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 480 000

Paltemaa, Lauri Turun yliopisto Turvallisuus Kiinassa / Konsortio: SIC 323705 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 280 000

Peltola, Mikko Tampereen yliopisto TransParent: Vanhemman aivot, hormonit ja käyttäytyminen vanhemmuuteen siirtymän aikana 321424 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 480 000

Ranta, Eija Helsingin yliopisto Kansalaisuusutopiat globaalissa Etelässä: Transformatiivisten vaihtoehtojen tavoittelu kansalaistyytymättömyyden aikakaudella 323051 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 478 533

Rantala, Outi Lapin yliopisto Matkailua lähelle - uusmaterialistinen näkökulma 324493 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 480 000

Rantapuska, Elias Aalto-yliopisto Jatkoon vai ei – Miten heuristiikat vaikuttavat sijoituspäätöksiin? 322357 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 480 000

Riquet, Johannes Tampereen yliopisto Medioitu arktinen maantiede: ilmastonmuutos, geopolitiikka ja kuviteltu Arktis vuodesta 1997 nykypäivään 325461 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 480 000

Rutanen, Niina Jyväskylän yliopisto TRACE - Lasten sosio-spatiaaliset suhteet ja eletyt kokemukset varhaiskasvatuksen siirtymissä 321374 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 477 256

Sankari, Suvi Helsingin yliopisto Onko tämä julkista vai yksityistä? – Tutkimus eurooppalaisen yksityisyyssääntelyn filosofisista perusteista 321995 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 449 724

Sariola, Salla Helsingin yliopisto Antibiottiresistenssin yhteiskuntatieteelinen tutkimus: terveydenhuolto, eläimet ja etiikka 324322 24.05.2019 01.09.2019 - 31.12.2022 400 000

Sarpila, Outi Turun yliopisto Ulkonäön taloudellisten seurausten sosiaaliset mekanismit 325813 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 480 000

Suni, Minna Jyväskylän yliopisto Työelämässä tarvittavien toisen kielen resurssien rakentuminen 323114 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 480 000

Valkonen, Sanna Lapin yliopisto Saamelaisen kulttuuriperinnön ontologinen politiikka 324427 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 479 960

Vinnari, Eija Marjatta Tampereen yliopisto CSR-kommunikaation rooli tilivelvollisuuden rakentumisessa yritysten ja sidosryhmien välillä 324215 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 480 000

Vuori, Juha Tampereen yliopisto Turvallisuus Kiinassa / Konsortio: SIC 323704 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 280 000