Suomen Akatemia  
  Rahoituspäätökset 26.02.2021
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta
Haku: 2018 Akatemiahankkeet nuorelle tutkijasukupolvelle
Hankkeiden lukumäärä: 42
Hankkeiden rahoitus: 16 627 602 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)
Akatemiahankkeet nuorelle tutkijasukupolvelle BTY
 
Chen, Zhi Oulun yliopisto Th17 ja Treg solujen keskeinen rooli tulehduksen säätelyssä ja tulehdukseen liittyvässä kasvaimenmuodostuksessa 325965 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 493 147

Di-Poi, Nicolas Helsingin yliopisto Suomumatelijoiden päänalueen kudosten rakenteiden evoluution taustalla olevien yksilönkehi-tyksellisten ja geneettisten mekanismien tutkimus 321910 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 502 289

Galarza, Juan Jyväskylän yliopisto Bakteerisymbionttien merkitys kemiallisen puolustuksen tuottamisessa perhosilla 322536 22.05.2019 01.09.2019 - 31.12.2021 250 000

Greco, Dario Tampereen yliopisto UNICAST NANO: A Unified Chemical Space For Next Generation Predictive Nanotoxicology and Nanopharmacology 322761 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 500 088

Hakulinen, Nina Itä-Suomen yliopisto Pentoosisokerien metaboliareittiin osallistuvien ympäristöä säästävien entsyymien rakennetutkimus 322610 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 396 996

Hanhineva, Kati Itä-Suomen yliopisto Metyloitujen yhdisteiden aineenvaihdunnallinen merkitys liittyen ravintoon, terveyteen ja suolistobakteerien toimintaan 321716 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 400 144

Havulinna, Aki Samuli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Suoliston mikrobiomin, plasman metabolomin ja genomin väliset suhteet kohonneessa verenpaineessa / Konsortio: HyperOme 321356 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 291 004

Heinäniemi, Merja Itä-Suomen yliopisto Solujen tilan mittaus genomiikan menetelmin ja sen yhteys lääkeresistenssiin lasten leukemiassa / Konsortio: COSMOS 321550 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 150 000

Ihalin, Riikka Turun yliopisto Isännän ja bakteeripatogeenin välisen informaatiosodan molekulaariset mekanismit 322817 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 513 324

Ivaska-Papaioannou, Kaisa Turun yliopisto Luuperäisten hormonien eli osteokiinien merkitys energiametaboliassa ja sen häiriöissä 325498 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 438 434

Jokihaara, Jarkko Tampereen yliopistollinen sairaala Peukalon tyvinivelen nivelrikon kirurginen hoito 325395 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 474 979

Julkunen, Petro Itä-Suomen yliopisto Kivun ja heikentyneen toimintakyvyn biofyysiset ja biologiset korrelaatit nivelrikossa / Konsortio: BA-Pain 322423 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 300 000

Järvi, Leena Helsingin yliopisto Optimaaliset viheralueratkaisut hiilineutraaleille kaupungeille (CarboCity) / Konsortio: CarboCity 321527 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 299 676

Kankare, Maaria Jyväskylän yliopisto Stressinkeston genominen tausta 322980 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 536 781

Kauppi, Liisa Helsingin yliopisto Retrotransposonit munasarjasyövässä 322178 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 502 146

Korhonen, Rami Itä-Suomen yliopisto Uusi mekanobiologinen algoritmi nivelrikon eri fenotyyppien etenemismekanismien ymmärtämiseen 324529 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 543 234

Kulmala, Liisa Ilmatieteen laitos Optimaaliset viheralueratkaisut hiilineutraaleille kaupungeille (CarboCity) / Konsortio: CarboCity 325549 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 299 922

Lehikoinen, Aleksi Helsingin yliopisto Lajiyhteisöjen muutokset: ilmastonmuutokset, ihmisen maankäytön ja yhteisöjen kompleksisuus 323527 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 517 502

Leppänen, Olli Tampereen yliopistollinen sairaala Kämmenkalvon kutistuman hoitostrategioiden vaikuttavuustutkimus 321838 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 401 055

Liimatainen, Timo Oulun yliopisto Kvantitatiivinen sydänlihasfibroosin ja sydämen sähköisen toiminnan kuvantaminen 325082 22.05.2019 01.09.2019 - 30.08.2021 250 000

Lohi, Olli Tampereen yliopisto Solujen tilan mittaus genomiikan menetelmin ja sen yhteys lääkeresistenssiin lasten leukemiassa / Konsortio: COSMOS 321553 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 150 000

Löytynoja, Ari Helsingin yliopisto Uskottomuutta ja kumppanin vaihtoa: ohjeenvaihtomutaatiot ajan ja tilan halki 322681 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 495 925

Maina, Henry Helsingin yliopisto Viljan beetaglukaanin rakenteenmuodostus ja sen rooli terveysvaikutteisuudessa 326052 22.05.2019 01.09.2019 - 30.04.2022 249 993

Martikainen, Riikka Itä-Suomen yliopisto Mitokondriaaliset kardiomyopatiat; mekanismit ja kliininen variaatio 324958 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 502 579

Meinander, Annika Åbo Akademi OMDIRIGERING AV UBIKVITINSIGNALERING I KRONISK INFLAMMATION 321850 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 499 770

Michon, Frederic Helsingin yliopisto Sarveiskalvon uusiutumista ja regeneraatiota tukevien signaalien karakterisointi 326100 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 499 712

Molchanova, Svetlana Helsingin yliopisto Patologisten hermoyhteyksien kehittyminen tarkkaavuus- ja yliaktiivisuushäiriössä sekä pakko-oireyhtymässä 324548 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 250 000

Nieminen, Petteri Itä-Suomen yliopisto Kivun ja heikentyneen toimintakyvyn biofyysiset ja biologiset korrelaatit nivelrikossa / Konsortio: BA-Pain 322429 22.05.2019 01.09.2019 - 31.10.2023 300 000

Niiranen, Teemu Turun yliopisto Suoliston mikrobiomin, plasman metabolomin ja genomin väliset suhteet kohonneessa verenpaineessa / Konsortio: HyperOme 321351 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 300 000

Palva, Satu Helsingin yliopisto Lyhytkestoisen muistin ja työmuistin systeemitason hermostolliset mekanismit 325404 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 550 000

Pasonen-Seppänen, Sanna Itä-Suomen yliopisto Hyaluronaani immuunisuppressiivisen kasvaimen mikroympäristön muodostumisessa 324238 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 250 000

Piltonen, Terhi Oulun yliopisto Anti-Müllerian hormoni (AMH) -uusi tekijä raskauskomplikaatioiden ja metabolisten ja hormonaalisten häiriöiden synnyssä 321763 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 549 946

Pohjoismäki, Jaakko Itä-Suomen yliopisto Tosirakkaus odottaa: Geneettisen pidättyväisyyden rikkoutuminen mitokondrio-DNA:n korjaamisessa rekombinaation avulla 325015 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 250 000

Pouwels, Jeroen Helsingin yliopisto Herkistävä 'ei-immuunogeeninen' rintasyöpä ja immuuni tarkastuspiste inhibiittori 322632 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 250 000

Reichert, Sophie Turun yliopisto Terve vanhuus: terveysriskit, lisääntymiskyvyn heikkeneminen ja ikääntymisen biomarkkerit pitkäikäisillä nisäkkäillä 324257 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 250 000

Salonen, Anne Helsingin yliopisto Lapsen suolistomikrobiston kehitys: Varhaiset vaikuttimet ja yhteydet kasvuun ja terveyteen nelivuotiaana 325103 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 519 481

Scheller, Silvan Aalto-yliopisto Metaanin biokemiallinen muuntaminen hiilidioksidiksi ja sähköksi (BioEle) 326020 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 548 271

Shulga, Anastasia Helsingin yliopistollinen keskussairaala Synkronoitu magneetti- ja sähköstimulaatio - pareesin ja paralyysin uusi hoitomuoto 324160 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 250 000

Sierra Lopez, Alejandra Itä-Suomen yliopisto 3D elektronimikroskooppisesta kudosmallista patologia spesifiseen moniulotteiseen diffuusio magneettikuvaukseen 323385 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 481 881

Valtonen, Anu Itä-Suomen yliopisto Ravintoverkkojen palautuminen sademetsän ennallistamisessa 324392 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 421 423

Wrzaczek, Michael Helsingin yliopisto Signaalien integraatio solukalvon proteiinien välityksellä kasvien stressisignaloinnin aikana 323917 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 499 651

Zhao, Hongxia Helsingin yliopisto Mitokondrion rakenteen dynaaminen säätely 323670 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 498 249