Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 06.07.2020
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta
Haku: 2018 Liikkuvuus Suomeen
Hankkeiden lukumäärä: 11
Hankkeiden rahoitus: 154 600 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi

Liikkuvuus Suomeen KY
 
Aitamurto, Kaarina Helsingin yliopisto "Oikeutetusta sodasta" "pyhään sotaan". Kullttuuriset muutokset venölöisessä ortodksisuudessa Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen 325541 10.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2020 10 400

Autio-Sarasmo, Sari Helsingin yliopisto Konsensuksen rakentaminen: Yliopistoreformi ja sen vastaanotto Suomessa ja Venäjällä 322672 10.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2020 8 000

Fryer, Paul Itä-Suomen yliopisto Vertailevat etnokulttuuriset maisemat entisen Neuvostoliiton rajaseuduilla. 325773 10.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2020 3 700

Gelman, Vladimir Helsingin yliopisto Haasteita ruohonjuuritasolta: poliittinen vastustus, ruohonjuuritason mobilisaatio ja regiimin vakaus Venäjällä 322224 22.01.2019 01.02.2019 - 31.12.2020 9 500

Gritsenko, Daria Helsingin yliopisto Kestävä kehitys harvaan asutuilla alueilla: Venäjän arktisten ja itäisten alueiden tapaustutkimus (SD-SPR) 324499 22.01.2019 01.02.2019 - 31.12.2020 31 700

Heusala, Anna-Liisa Helsingin yliopisto Entisen Neuvostoliiton alueen siirtolaiset, Venäjän oikeusjärjestelmä ja kulttuurin välittäjien rooli 325919 10.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2020 13 300

Khachaturyan, Maria Helsingin yliopisto Kohti monitahoisempaa kielikontaktimallia: Kieltenvälisiä näkökulmia uskonnollisen rekisterin rooliin kielenmuutoksessa 323403 10.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2020 25 800

Kosonen, Riitta Aalto-yliopisto Suomen ja Venäjän välisen tiede- ja teknologiakomission yhteiskuntatieteiden työryhmä 322282 15.02.2019 01.01.2020 - 31.12.2021 30 000

Lehtisaari, Katja Helsingin yliopisto Journalistisen työn tulevaisuus Suomessa 322829 10.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2020 5 900

Muravyeva, Marianna Helsingin yliopisto Markkinatoimijoiden arkilaillisuus: poliittisesti verkostoituneiden ja ei-verkostoituneiden yritttäjien vertaileva analyysi Venäjän provinsseissa. 321684 22.01.2019 01.02.2019 - 31.12.2020 8 600

Smith, Jeremy Itä-Suomen yliopisto Rajat ylittäviä maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikkojen riskit Venäjän Aasian puoleisilla rajoillla. 325069 10.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2020 7 700