Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 06.07.2020
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta
Haku: 2018 Liikkuvuus Suomeen
Hankkeiden lukumäärä: 15
Hankkeiden rahoitus: 321 341 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi

Liikkuvuus Suomeen BTY
 
Airavaara, Mikko Helsingin yliopisto CDNF / MANF proteiiniperheen biologia ja terapeuttiset vaikutukset hiiren ja rotan aivoverenvuoto-mallissa. 323858 15.11.2018 01.12.2018 - 31.12.2020 24 000

Auvinen, Petri Helsingin yliopisto Mikrobiyhteisöjen geenien transkription säätely ruoassa 323576 18.02.2019 01.03.2019 - 31.12.2020 36 500

Härmä, Mikko Työterveyslaitos Vuorotyön eri piirteiden yhteydet elintapoihin 323882 30.01.2019 01.02.2019 - 31.12.2020 39 090

Järvinen, Tero Tampereen yliopisto "New Trends in Biotechnology in the Bioeconomy Era" - Suomen ja Japanin välinen bioteknologiaseminaari 326102 30.01.2019 12.02.2019 - 31.12.2020 25 000

Kantanen, Juha Luonnonvarakeskus Siperialaisen jakutiankarjan perinnöllinen monimuotoisuus, säilytys ja kestävä hyödyntäminen 326110 18.02.2019 01.03.2019 - 31.12.2020 6 300

Lahesmaa, Riitta Liisa Maria Turun yliopisto Uusi säätelijä T-solujen erilaistumiseen vaikuttava tekijä 325809 15.11.2018 01.12.2018 - 31.12.2020 24 211

Mäkipää, Raisa Luonnonvarakeskus Puuston dynamiikka ja kilpailusuhteet jatkuvapeitteisessä ja avohakkuuseen perustuvassa metsätaloudessa 322972 18.02.2019 01.03.2019 - 31.12.2020 30 000

Pentikäinen, Olli Turun yliopisto Pienmoleyylien sitoutumismuotojen luokittelu sytokromi P450 entsyymien katalysoiman reaktiivisuuden mukaan 323413 30.01.2019 01.02.2019 - 31.12.2020 27 000

Rinne-Garmston, Katja Luonnonvarakeskus Leimauskoe 13CO2:lla lehtikuusen hiilen allokaation tutkimikseksi Siperian ikirouta-alueella 322679 18.02.2019 01.03.2019 - 31.12.2020 11 400

Rosenholm, Jessica Åbo Akademi Synergistisk nanoformulering av PEGylerade exatekan och kinagolidkonjugat i kombinationsterapi av cancer 323414 30.01.2019 01.02.2019 - 31.12.2020 27 000

Salo-Ahen, Outi Åbo Akademi Antivirulenssiaineiden suunnittelu ja synteesi: Kohteena stafylokokin superantigeenit ja niiden kaltaiset proteiinit 325437 30.01.2019 01.02.2019 - 31.12.2020 21 800

Taskinen, Jouni Jyväskylän yliopisto Kalojen puolustautuminen loisia vastaan: käyttäytymisen ja suojapaikkojen merkitys 326047 18.02.2019 01.03.2019 - 31.12.2020 14 800

Vattulainen, Ilpo Helsingin yliopisto Partikkelikohtainen seuranta in silico: Tavoitteena ymmärtää diffuusiota solukalvoissa nanomittakaavassa 325840 18.02.2019 01.03.2019 - 31.12.2020 15 000

Virta, Marko Petri Helsingin yliopisto Kiinalais-suomalaisen seminaarin järjestäminen Helsingissä 325144 30.01.2019 01.01.2019 - 31.12.2020 9 990

Yli-Mattila, Tapani Turun yliopisto Toksiineja tuottavien Fusarium-punahomeiden ja biologisessa torjunnassa käytettyjen entomopatogeenisienten molekyylibiologinen tunnistus, fylogenia ja patogeenisuus 324819 18.02.2019 01.03.2019 - 31.12.2020 9 250