Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 06.07.2020
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta
Haku: 2018 Liikkuvuus Suomesta
Hankkeiden lukumäärä: 29
Hankkeiden rahoitus: 119 090 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi

Liikkuvuus Suomesta LT
 
Chang, Zheng Jyväskylän yliopisto Smart Backhauling in 5G Heterogeneous Small Cell Networks 321845 30.01.2019 01.02.2019 - 31.12.2020 3 400

Cheng, Bin Ilmatieteen laitos Jääkentän sivusuuntaan keväällä keväällä pohjoisilla järvissä ja kesällä Jäämerellä 323262 30.01.2019 01.02.2019 - 31.12.2020 1 000

Deska, Jan Aalto-yliopisto MOCCA: Molybdenium-Katalysatorer för C1-Valoriseringen 324976 30.01.2019 01.01.2019 - 31.01.2020 7 300

Dhir, Amandeep Aalto-yliopisto Underpinnings of consumer resistance towards digitalization initiatives. A comparative International study of Finland, India, and Japan 326066 30.01.2019 01.02.2019 - 31.12.2020 7 800

Dixit, Sudhir Oulun yliopisto 6G laajakaistainen langaton yhteys kauko-ja maaseutuyhteisöille kehittyneissä ja kehittyvissä talouksissa yhteiskunnalliseen vaikutukseen 325486 31.01.2019 01.02.2019 - 01.03.2020 2 000

Geritz, Stefan Helsingin yliopisto Uusi lähestymistapa stokastisessa väestömallinnuksessa 323772 30.01.2019 01.02.2019 - 31.05.2020 900

Hackman, Thomas Helsingin yliopisto Tähtitien magneettisen aktiivisuuden pitkäaikainen monitorointi 321674 30.01.2019 01.02.2019 - 29.02.2020 1 700

Heinosaari, Teiko Turun yliopisto Kvanttiyhteensopimattomuus ja positiiviset kuvaukset 324734 18.02.2019 01.03.2019 - 31.12.2020 980
Heinosaari, Teiko Turun yliopisto Yhteensopimattomuus kvanttiteoriassa 324735 30.01.2019 01.02.2019 - 31.12.2020 2 300

Hurri-Syrjänen, Ritva Helsingin yliopisto Katoava eksponentiaalinen integroituvuus yleisille Orlicz funktioille 325566 31.01.2019 01.02.2019 - 01.03.2020 2 350

Itälä, Eero Turun yliopisto UV- ja röntgensäteilyn aiheuttamat ultranopeat prosessit nitroimidatsolisädeherkistäjissä. 325550 30.01.2019 01.02.2019 - 31.12.2020 2 000

Karhumäki, Juhani Turun yliopisto Diskreetti matematiikka ja laskenta 326147 18.02.2019 01.03.2019 - 31.12.2020 2 000

Karppinen, Pasi Oulun yliopisto Käyttäytymismuutosta tukevien tietojärjestelmien suunnittelu eri kulttuurisissa konteksteissa - Suomi ja Intia 324725 31.01.2019 01.02.2019 - 01.03.2020 2 000

Karttunen, Antti Aalto-yliopisto Ionisten metallihydridien kokeelliset ja laskennalliset karakterisointimenetelmät 324973 30.01.2019 01.02.2019 - 31.01.2021 10 000

Kaur, Puneet Aalto-yliopisto Luomalla ja ylläpidämällä asiakkaiden sitoutumista digitaalipalvelujen vuorovaikutukseen: palvelun elpymisen näkökulma 326065 30.01.2019 01.02.2019 - 31.12.2020 9 000

Komsa, Hannu-Pekka Aalto-yliopisto Elektronirakenteen muutokset 2D materiaaleissa kidevirheiden ympärillä laskennallisesti ja tunnelointimikroskopialla 321914 30.01.2019 01.02.2019 - 31.01.2021 8 000

Kukk, Edwin Turun yliopisto Orgaanisten molekyylien elinaika röntgensäteilylle altistettuna 322371 30.01.2019 01.02.2019 - 31.12.2020 3 040

Kulathinal, Sangita Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Pariutumisen pullonkaulat Intiassa 325990 30.01.2019 01.02.2019 - 31.12.2020 4 650

Käenmäki, Antti Itä-Suomen yliopisto Rajajoukkojen geometria subadditiivisessa dynamiikassa 325757 30.01.2019 01.02.2019 - 31.12.2020 1 300

Leppäranta, Matti Helsingin yliopisto Limnologisten prosessien mallintaminen jääpeitteisissä järvissä 325363 30.01.2019 01.01.2019 - 31.12.2020 3 000

Lukyanenko, Andrey Aalto-yliopisto n/a 326077 18.02.2019 01.03.2019 - 31.12.2020 12 040

Mäntyniemi, Päivi Helsingin yliopisto Koillis-Euroopan seismisyys kirjoitetun historian aikana 325997 18.02.2019 01.03.2019 - 31.12.2020 1 970

Poutanen, Juri Turun yliopisto Neutronitähtien fysiikka 322779 18.02.2019 01.03.2019 - 28.02.2021 7 800

Shi, Ruxi Oulun yliopisto Sarnak Mobius disjointness arvelu 326150 30.01.2019 01.02.2019 - 31.12.2020 2 000

Sonkki, Marko Oulun yliopisto Antennisuunnitellu millimetritaajuuksille sekä suuren suuntaavuuden omaavien linssiantennen simulaatiot sub-THz tajuuksille käyttäen säteenseuranta-algoritmia 323857 30.01.2019 01.02.2019 - 31.12.2020 2 000

Tsygankov, Sergey Turun yliopisto Stabil accretion från den kalla skivan: Ny regim av växelverkan mellan plasma och ultra starkt magnetfält 324550 18.02.2019 01.03.2019 - 31.12.2020 9 000

Uotila, Petteri Helsingin yliopisto Yhteistyö kylmien merten oseanografiassa Dalianin yliopiston rannikkolaboratorion ja Helsingin yliopiston Ilmakehätieteiden keskuksen välillä 322475 30.01.2019 01.02.2019 - 31.12.2020 1 500

Veledina, Alexandra Turun yliopisto Visuaalisen valon alkuperää Galaktien kompakti objekteilta tutkinto 321722 18.02.2019 01.03.2019 - 31.12.2020 6 560

Vihma, Timo Ilmatieteen laitos Merestä tulevan lämmönvuon vaikutus Antarktiksen merijään massataseeseen 326184 30.01.2019 01.02.2019 - 31.12.2020 1 500