Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 06.07.2020
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta
Haku: 2018 Liikkuvuus Suomesta
Hankkeiden lukumäärä: 32
Hankkeiden rahoitus: 134 950 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi

Liikkuvuus Suomesta BTY
 
Arvola, Lauri Helsingin yliopisto Ilmastonmuutoksen ja sään ääri-ilmiöiden vaikutukset jään vaikutuspiirissä oleviin vesiympäristöihin ja -ekosysteemeihin: fysikaaliset, kemialliset ja biologiset vuorovaikutukset jääpeitteisissä järvissä Kiinassa ja Suomessa 325382 30.01.2019 01.02.2019 - 31.12.2020 3 000

Courtney, Michael Turun yliopisto Skitsofrenian ilmenemismuotojen kohdennettu hoito pienmolekyyleillä 324581 30.01.2019 01.01.2019 - 31.12.2019 6 830

Gao, Yao Ilmatieteen laitos Luonnonsoiden metaaniemissioiden mallinnus 324478 30.01.2019 01.02.2019 - 29.02.2020 1 000

Gao, Ying Jyväskylän yliopisto Suomalaisten ja kiinalaisten lasten fyysinen aktiivisuus ja liikkumattomuus 323032 30.01.2019 01.02.2019 - 31.12.2020 2 000

Hautala, Nina Oulun yliopisto Silmän verkkokalvon verisuonimuutosten semi-automaattinen riskitekijäanalyysi diabeettisen retinopatian kehittymisessä 325035 30.01.2019 01.02.2019 - 31.01.2021 18 270

Honkaniemi, Juha Luonnonvarakeskus Suomi-Japani yhteisseminaari Kagoshimassa (Japani) Ilmastonmuutoksen vaikutukset ekosysteemipalveluihin 325972 30.01.2019 01.02.2019 - 31.12.2020 2 700

Huitu, Otso Luonnonvarakeskus Suomi-Japani yhteisseminaari Kagoshimassa (Japani) Ilmastonmuutoksen vaikutukset ekosysteemipalveluihin 325907 30.01.2019 01.02.2019 - 31.12.2020 2 700

Huotari, Jussi Helsingin yliopisto Kiinan ja Suomen järvien biogeokemialliset ja metaboliset prosessit 325446 30.01.2019 01.02.2019 - 31.12.2020 1 500

Joseph, Bijoy Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tutkimustyökalujen ja tietojenkäsittelyinfrastruktuurin kehittäminen ja toteutettaminen Intiassa 325702 30.01.2019 01.01.2019 - 31.12.2021 4 000

Kozlov, Mikhail Turun yliopisto Insect herbivory in altitudinal gradients: implications for predicting climate change effects on insect-plant interactions 322565 18.02.2019 01.03.2019 - 31.12.2020 2 400

Lahesmaa, Riitta Liisa Maria Turun yliopisto Ihmisen T auttajasolujen differentiaation ja toiminnan transkriptionaaliset ja epigeneettiset regulaattorit 323301 30.01.2019 01.02.2019 - 31.12.2020 2 400
Lahesmaa, Riitta Liisa Maria Turun yliopisto MS-taudin immuunisäätely 323623 30.01.2019 01.02.2019 - 31.01.2021 17 000

Lehtonen, Aleksi Luonnonvarakeskus Suomi-Japani yhteisseminaari Kagoshimassa (Japani) Ilmastonmuutoksen vaikutukset ekosysteemipalveluihin 325306 30.01.2019 01.02.2019 - 31.12.2020 2 700

Leinonen, Reima Itä-Suomen yliopisto Suomi-Japani yhteisseminaari Kagoshimassa (Japani) 325941 30.01.2019 01.02.2019 - 31.12.2020 2 700

Linnakoski, Riikka Luonnonvarakeskus Suomi-Japani yhteisseminaari Kagoshimassa (Japani). Ilmastonmuutoksen vaikutukset ekosysteemipalveluihin. 325597 30.01.2019 01.02.2019 - 31.12.2020 2 700

Moustakas-Verho, Jacqueline Helsingin yliopisto Kilpikonnan kuoren rakentuminen neljässä ulottuvuudessa 324369 18.02.2019 01.03.2019 - 30.04.2021 9 300

Mäkipää, Raisa Luonnonvarakeskus Suomi-Japani yhteisseminaari Kagoshimassa (Japani) Ilmastonmuutoksen vaikutukset ekosysteemipalveluihin 325960 30.01.2019 01.02.2019 - 31.12.2020 2 700

Peltoniemi, Mikko Luonnonvarakeskus Suomi-Japani yhteisseminaari Kagoshimassa (Japani) Ilmastonmuutoksen vaikutukset ekosysteemipalveluihin 325889 30.01.2019 01.02.2019 - 31.12.2020 2 700

Poutanen, Matti Turun yliopisto Miesten lisääntymisterveys: Fertiliteetin ja hedelmättömyyden molekulaariset mekanismit 323762 30.01.2019 01.01.2019 - 31.12.2019 8 400

Rahman, Nafis Turun yliopisto “A novel immunotherapy trial for ovarian epithelial cancer” 326211 30.01.2019 01.02.2019 - 31.12.2020 1 250

Rautiainen, Aapo Luonnonvarakeskus Suomi-Japani yhteisseminaari Kagoshimassa (Japani). Ilmastonmuutoksen vaikutukset ekosysteemipalveluihin 325598 30.01.2019 01.02.2019 - 31.12.2020 2 700

Raykhel, Irina Oulun yliopisto Munuaisorganoidimallin vaskularisaatio 324348 30.01.2019 01.02.2019 - 31.12.2020 13 200

Teuho, Jarmo Turun yliopisto Tekoälyn Käyttäminen O-15 PET Sydänlihasperfuusiotutkimusten Diagnostiikassa Iskemian Luokitteluun 322019 30.01.2019 01.02.2019 - 31.12.2020 2 800

Tulonen, Tiina Helsingin yliopisto Biogeokemialliset ja aineenvaihdunnalliset prosessit Kiinan ja Suomen järvissä 326193 30.01.2019 01.02.2019 - 31.12.2020 1 500

Uusheimo, Sari Helsingin yliopisto Biogeokemialliset ja aineenvaihdunnalliset prosessit Kiinan ja Suomen järvissä 326063 30.01.2019 01.02.2019 - 31.12.2020 1 500

Vanhanen, Henri Luonnonvarakeskus Suomi-Japani yhteisseminaari Kagoshimassa (Japani). Ilmastonmuutoksen vaikutukset ekosysteemipalveluihin 326120 30.01.2019 01.02.2019 - 31.12.2020 2 700

Viiri, Heli Luonnonvarakeskus Suomi-Japani yhteistyöseminaari Kagoshimassa Japanissa Ilmastonmuutoksen vaikutukset ekosysteemipalveluihin 325628 30.01.2019 01.02.2019 - 31.12.2020 2 700

Virta, Marko Petri Helsingin yliopisto Antibioottiresistenssigeenien geneettisen ympäristön analyysi 323511 30.01.2019 01.02.2019 - 29.02.2020 2 800

Williams, Nitin Helsingin yliopisto Aivomekanismit MEG-lepotilamittausten taustalla 321542 31.01.2019 01.02.2019 - 30.09.2020 1 000

Yli-Mattila, Tapani Turun yliopisto Toksiineja tuottavien Fusarium- ja Aspergillus-lajien fylogenia, populaatiobiologia ja toksiinit 324397 18.02.2019 01.03.2019 - 31.12.2020 3 000

Zverev, Vitali Turun yliopisto Insect herbivory in altitudinal gradients: implications for predicting climate change effects on insect-plant interactions 325992 18.02.2019 01.03.2019 - 31.12.2020 2 400

Zvereva, Elena Turun yliopisto Insect herbivory in altitudinal gradients: implications for predicting climate change effects on insect-plant interactions 324073 18.02.2019 01.03.2019 - 31.12.2020 2 400