Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 06.07.2020
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta
Haku: 2018 Tutkijatohtori
Hankkeiden lukumäärä: 43
Hankkeiden rahoitus: 10 591 715 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi

Tutkijatohtori LT
 
Afzalifar, Ali Aalto-yliopisto Sähkökenttä: Faasimuutoksen aktiivinen hallintamenetelmä 323728 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 247 105

Alatalo, Sara-Maaria Itä-Suomen yliopisto Fotokatalyyttisten grafiittia muistuttavien hiilen nanorakenteiden valmistaminen biomassoista vihreän energian tuottamiseksi 321916 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 219 135

Arora, Shashank Aalto-yliopisto 3D-painetut erittäin paksut paristot, joissa on parannettu käyttöikä ja sisäänrakennettu jäähdytysjärjestelmä 322742 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 266 730

Asvestari, Eleanna Helsingin yliopisto Korkeaenergisten hiukkasten kuljetusmekanismit komplekseissa aurinkotuuliolosuhteissa - TRAMSEP 322455 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 247 890

Auranen, Kalle Jyväskylän yliopisto Muovituikeilmaisinlaitteisto MARA:n kohdistustasolle – "Supersallittua" alfahajoamista etsimässä 323710 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 252 645

Cuerda, Javier Aalto-yliopisto Aika- ja paikkariippuva teoria säädettävien nanomittakaavan koherenttien valonlähteiden kuvaamiseen 325608 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 246 085

Gallo, Pasquale Aalto-yliopisto Väsymisen moniskaalamallinnus insinöörisovelluksissa: mikro- ja nanomittakaavan väsymismekanismien kokeellinen tutkimus. 321244 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 264 190

Generalov, Andrey Aalto-yliopisto Korkean suorituskyvyn grafeeniperustaisia THz-heterodyyni-ilmaisimia huonelämpötilassa 325810 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 254 025

Gilman, Ekaterina Oulun yliopisto UrBOT: Enabling Transient Urban Knowledge for Future Cities 323630 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 255 180

Hartmann, Robert Aalto-yliopisto Vaahdotettavien mineraalien pintaominaisuuksien rajapintamodifiointi ympäristölle edullisten bio-kolloidien avulla 324592 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 253 050

Holappa, Lauri Oulun yliopisto Tutkimus uudesta mekanismista aurinkotuulen ja Maan magneettikentän välisessä vuorovaikutuksessa 322459 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 209 680

Huova, Mikko Tampereen yliopisto Väylähydrauliikka liikkuvissa työkoneissa 323217 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 290 620

Häkkinen, Antti Helsingin yliopisto Tehokkaiden laskennallisten menetelmien kehitys big data -analysiin syövässä yksittäisten solujen tasolla 322927 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 277 880

Karjalainen, Panu Tampereen yliopisto Suomen henkilöautokannan päästökertoimet primäärisille ja sekundäärisille hiukkasille ja typen oksideillle 322120 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 285 720

Kauranen, Aapo Jyväskylän yliopisto Heikosti säännölliset homeomorfismit 322441 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 235 305

Kohl, Florian Aalto-yliopisto Hilapolytoopit algebrassa, kombinatoriikassa ja matemaattisessa fysiikassa 324921 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 228 270

Kuosmanen, Niina Helsingin yliopisto Metsäpalojen merkitys boreaalisissa havumetsissä ennen, nyt ja tulevaisuudessa 323065 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 248 415

Li, Xiaobai Oulun yliopisto 6+E: Epätyypillisten tunteiden ymmärtäminen multimodaalisissa kasvovideoissa. 323287 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 254 735

Lin, Jake Helsingin yliopisto Adaptive multivariate learning monitahoisten sairauksien geneettiselle subtyypille 325999 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 268 080

Lisitsyna, Ekaterina Tampereen yliopisto Modernit mikroskoopit tutkittaessa ekstrasellulaarisia vesikkeleitä lääkeainekuljettimina (SMILE) 323669 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 276 630

Liu, Yuchang Aalto-yliopisto CEVALOR - Cellfabriker för uppvärderingen av bioraffinaderikemikalier 324854 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 265 195

Lu, Eryang Helsingin yliopisto Pistevirheet ja vedyn vaikutus korkean entropian metalliseoksissa 321659 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 243 385

Mailhiot, Sarah Oulun yliopisto Hiilidioksiditon sementtimateriaali ydinmagneettisella resonanssilla (NMR) tutkittuna 321701 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 209 905

Mutanen, Tuomas Aalto-yliopisto Ihmisen tietoisuuden tutkiminen uudella korkearesoluutioisella monikohdeaivostimulaatiotekniikalla 321631 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 249 625

Nevaranta, Niko Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT Ylinäytteistysmenetelmät sähkökäytön diagnostisointiin 323550 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 244 760

Niinivaara, Elina Aalto-yliopisto Selluloosan nanokiteiden vesivuorovaikutuksen säätäminen sello-oligosakkaridien avulla 321801 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 269 370

Nyman, Mathias Åbo Akademi Laddningsselektiva lager med hög selektivitet baserade på dopade organiska halvledare med en graderad dopningsprofil 326000 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 235 150

Pan, Zhengze Aalto-yliopisto Kinetiikkaa ja materiaaleja korkealämpötila-litium-happiakkujen katodille 324414 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 253 965

Patel, Jayendrakumar Helsingin yliopisto Bakteeribiofilmin syntymisen esto synteettisten flavonoidianalogien avulla 322724 07.05.2019 01.09.2019 - 25.09.2022 267 705

Raitoharju, Jenni Suomen ympäristökeskus Edistyneitä koneoppimismenetelmiä biomonitorointiin 324475 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 212 100

Rueda Marquez, Juan Jose Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT Tehostetun hapetuksen menetelmän ja fotobiopuhdistuken yhdistelmä kestävään resurssien hyödyntämiseen sekä jäteveden uudelleenkäyttöön 322339 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 251 860

Saarni, Saija Helsingin yliopisto BaSeMent: seurantatutkimus Itämerellä mikromuovin kerrostumisprosessien selvittämiseksi 321869 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 273 635

Schallhart, Simon Ilmatieteen laitos Sesquiterpene emissions and their impact on atmospheric chemistry 323255 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 253 945

Su, Xiang Helsingin yliopisto Privacy Preserving Edge Intelligence for Internet of Things Data Streams 325774 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 242 325

Tavakkoli, Mohammad Aalto-yliopisto Kehittyneet nanokatalyytit sähkökemiallisessa energiateknologiassa 324447 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 249 625

Tiira, Jonna Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Matalahäviöiset III-V-puolijohteet elektroluminesenssijäähdytykseen 324838 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 249 620

Tuovinen, Riku Turun yliopisto Ultranopeat monihiukkaskorrelaatiot kvanttikuljetuksessa ja spektroskopiassa 321540 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 253 965

Uusitalo, Antti Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT Häviömekanismit ylikriittisten fluidien paisunnassa 323248 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 230 100

Vesterinen, Visa Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Suprajohtavien luku- ja ohjauspiirien integrointi kvanttibittien ja sensorien oheen 321700 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 277 430

Virta, Joni Aalto-yliopisto Dimensionpienennys tensoriaalisille aineistoille 321883 07.05.2019 01.09.2019 - 31.12.2019 27 538
Virta, Joni Turun yliopisto Dimensionpienennys tensoriaalisille aineistoille 335077 07.05.2019 01.01.2020 - 31.08.2022 206 892

Yao, Wei Tampereen yliopisto Syvän maalämpöporauksen reaaliaikainen energiakvantifiointi 322518 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 289 050

Yliniemi, Juho Oulun yliopisto Mineraalien liukoisuuksien parantaminen kelaattien avulla alkaliaktivoiduissa materiaaleissa 322786 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 253 200