Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 06.07.2020
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta
Haku: 2018 Tutkijatohtori
Hankkeiden lukumäärä: 38
Hankkeiden rahoitus: 8 758 600 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi

Tutkijatohtori KY
 
Eranti, Veikko Tampereen yliopisto Totaalidemokratia ja parademokraatinen järjestelmä. 323799 26.04.2019 01.09.2019 - 31.12.2019 29 887

Hilppö, Jaakko Helsingin yliopisto Lasten myötätuntoprojektit: tutkimus lasten uusista yhteiskunnallisen osallistumisen muodoista 323056 26.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 212 693

Hinke Dobrochinski Candido, Helena Helsingin yliopisto Koulutusviennin mysteeriä avaamassa: Suomalaisen koulutusviennin vaikutusten analyysi kohdemaan näkökulmasta 325979 26.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 209 794

Hirvonen, Noora Oulun yliopisto Auktoriteetti ja toimijuus rokotukseen liittyvässä päätöksenteossa 321266 26.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 239 531

Honkasalo, Julian Helsingin yliopisto Trans-tulevaisuudet: Yhteisöllisyyden Rakentaminen Biopolitiikan Vastarintana 324062 26.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 205 828

Huhta, Aleksi Helsingin yliopisto Amerikansuomalainen radikalismi imperiumien maailmassa: yhteydet, rajat ja muisti 322918 26.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 197 320

Immanen, Mikko Jyväskylän yliopisto "Theodor W. Adorno ja konservatiivinen kulttuurikritiikki: vastavalistuksellisten argumenttien kääntäminen valistuksen palvelukseen" 323054 26.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 228 295

Janhonen, Kristiina Helsingin yliopisto Kouluruokailu tukemassa ruokatajun rakentumista 322598 26.04.2019 01.06.2020 - 31.12.2022 177 556

Koivisto, Satu Turun yliopisto Kaunista ja katoavaa: Kosteikkojen orgaanisten arkeologisten aineistojen kerrostuminen ja säilyminen 322331 26.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 258 146

Kumpu, Ville Helsingin yliopisto Ajan politiikka ja politiikan aika mediatapahtumissa. Huippukokousten tulevaisuusmielikuvitus kansainvälisessä ympäristöpolitiikassa ja talouspolitiikassa. 324801 26.04.2019 01.06.2020 - 31.12.2022 203 651

Kupari, Helena Helsingin yliopisto Uskonto ja yhteiskuntaluokka suomalaisten, ortodoksiseen kirkkoon liittyneiden kulttuuriammattilaisten kääntymiskokemuksissa 324109 26.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 237 303

Kurki, Visa Helsingin yliopisto Yrityksiä, rikoskumppaneita ja instituutioita - ryhmätoimijat oikeudessa 325302 26.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 215 210

Könönen, Jukka Helsingin yliopisto Ulkomaalaisten rikos ja rangaistus. Kriminalisoivat käytännöt ulkomaalaisten rikosentekijöiden käännytyksissä 323149 26.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 224 930

Laes, Tuulikki Taideyliopisto Musiikkikasvatuksen muutospolitiikka ikääntyvässä yhteiskunnassa 322289 26.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 260 971

Lindblom, Jallu Turun yliopisto Sosiaalisen ympäristön vaikutus lapsen itsesäätelylle: Kognitiivisten ja emotionaalisten prosessien tarkastelu 323845 26.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 282 678

Lohvansuu, Kaisa Jyväskylän yliopisto Kuulojärjestelmän muovautuvuus puheäänten havainto-oppimisessa 322114 26.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 241 450

Malinen, Antti Tampereen yliopisto Pienet voimat, painavat taakat: Lasten ahdingon kokemukset ja käsittely sodanjälkeisessä Suomessa 1945–1960 323947 26.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 254 967

Malinen, Sanna Turun yliopisto Verkostoitunut portinvartijuus: Tutkimus vallasta ja informaation kontrollista internetin sosiaalisissa verkostoissa 321608 26.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 226 161

Matikka, Tuomas Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Sosiaaliturva muuttuvassa maailmassa: tutkimustieto muutosten kulmakivenä 322074 26.04.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 247 224

Medvedeva, Anna Tampereen yliopisto Akateemisen kielet: neuvotteleva arvo, voima ja käytännöt 325157 26.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 256 672

Merivirta, Raita Turun yliopisto Kolonialistinen diskurssi Pohjolan perukoilla: Brittiläisen imperialistisen lastenkirjallisuuden suomenkielisten käännösten sirkulaatio ja niiden vaikutus suomenkieliseen lastenkirjallisuuteen, 1880-1970 321947 26.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 244 182

Mäenpää, Jenni Helsingin yliopisto Sosiaalisen median kuvastot ja kuvajournalismin etiikka digitaalisen kierron aikakaudella 325160 26.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 219 824

Mänttäri-van der Kuip, Maija-Reetta Jyväskylän yliopisto Sosiaalityöntekijöiden eettiset toimintamahdollisuudet ja työhyvinvointi sekä niiden edistäminen lastensuojelutyössä 322639 26.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 258 464

Nishiyama, Hidefumi Oulun yliopisto Piittaamattomuuden tilat: Agnotologinen lähestymistapa Okinawan geopolitiikaan 321755 26.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 255 081

Nivala, Asko Turun yliopisto Romanttiset kartografiat. Eletty ja kuviteltu tila englantilaisen ja saksalaisen romantiikan teksteissä, 1790–1840 321945 26.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 233 861

Ojala-Fulwood, Maija Turun yliopisto Liikkuvuuden hallinta esimodernissa Pohjois-Euroopassa 324808 26.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 200 528

Peake, Rose-Marie Tampereen yliopisto Tunteet, naisidentiteetit ja epänormatiivinen seksuaalisuus katolisen reformaation ajan Ranskassa 323138 26.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 256 000

Rajavuori, Mikko Itä-Suomen yliopisto Vihreän yrittäjävaltion oikeus: valtio-osakkeenomistaja ilmastonhallinnan välineenä 324037 26.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 258 769

Rissanen, Inkeri Tampereen yliopisto Uskomukset yksilöiden ja ryhmien muovautuvuudesta opettajan interkulttuurisen kompetenssin ydintekijöinä 323176 26.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 250 447

Salo, Sanna Helsingin yliopisto Käännös oikeaan päin? Työväenliike ja oikeistoradikaalit puolueet Tanskassa, Ruotsissa, Yhdistyneessä Kuningaskunnassa ja Yhdysvalloissa vuosina 2000-2020. 326168 26.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 213 725

Seye, Elina Helsingin yliopisto Liikkuva tieto: kulttuurisen tiedon muuttuvat ruumiillistumat senegalilaisissa sabar-esityksissä 321467 26.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 248 818

Säily, Tanja Helsingin yliopisto Historiallisen sosiolingvistiikan yhdistäminen konstruktiokielioppiin englannin kielen produktiivisuuden tutkimuksessa 323390 26.04.2019 01.03.2020 - 28.02.2023 213 530

Särmä, Saara Tampereen yliopisto MEMEPOL - Meemien merkityksellistämää maailmanpolitiikkaa 321952 26.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 262 811

Vaittinen, Tiina Tampereen yliopisto Hoivan kestävä tulevaisuus: Aikuisille suunnattujen vaippojen globaali poliittinen talous 321972 26.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 276 383

Van Der Vet, Freek Helsingin yliopisto Myrkylliset rikokset: aktivismi, kansainväliset tuomioistuimet ja ympäristön tuhoutuminen konflikteissa 322003 26.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 215 868

Väre, Tiina Oulun yliopisto Rintaruokinta, vieroitus ja ravinto keskiajan jälkeisessä Suomessa. Hammasluun kollageenin typen ja hiilen stabiili-isotooppianalyysit 323428 26.04.2019 01.03.2020 - 28.02.2023 224 178

Yang, Man Svenska handelshögskolan Kestävä yrittäjyys ja yrittäjämäiset ekosysteemit: Monitapaustutkimus pienten avoimien talouksien valtioissa 322640 26.04.2019 01.09.2019 - 01.04.2023 267 340

du Plessis, Gitte Tampereen yliopisto Kemisk krigföring och politisk ekologi: Toxicitet och kroppar i internationella relationer 322254 26.04.2019 01.09.2019 - 05.11.2022 248 524