Suomen Akatemia  
  Rahoituspäätökset 13.06.2021
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta
Haku: 2018 Tutkijatohtori
Hankkeiden lukumäärä: 39
Hankkeiden rahoitus: 10 065 474 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)
Tutkijatohtori BTY
 
Elbasani, Endrit Helsingin yliopisto Endothelial transcription factors as novel regulators of the oncogenic Kaposi sarcoma herpesvirus replication in lymphatic endothelial cells. 324487 15.04.2019 01.09.2019 - 31.10.2022 269 970

Eronen-Rasimus, Eeva Helsingin yliopisto Proteorodopsiinien ilmentyminen, runsaus ja säätely Arktisessa ja Itämeren merijääekosysteemissä 325140 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 291 523

Fuchs, Benjamin Turun yliopisto Heinäendofyyttien vaikutus kasvin puolustukseen hyönteistuholaisia vastaan 324523 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 243 578

Hurmekoski, Elias Helsingin yliopisto Puutuotteet vähähiilisessä taloudessa: Substituutioprosessien dynamiikka ja niiden ilmastovaikutukset 321627 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 270 949

Kaukonen, Riina Turun yliopisto Epigeneettiset biomarkkerit akuutin lymfoblastisen leukemian diagnostiikassa 325937 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 248 810

Kucukoglu, Melis Helsingin yliopisto Cytokinin kontroll av kambiets aktivitet och vedbildningen i Poppel (POP-CAM) 326036 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 261 899

Laanto, Elina Helsingin yliopisto Mikrobimaailman musta laatikko - faagi-bakteeri -vuorovaikutukset kasvukauden ulkopuolella 321985 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 270 605

Lamichhane, Santosh Turun yliopisto Metabolomiikka kohtaa suolen mikrobiomin. Askel kohti tyypin 1 diabeteksen havaitsemista ja ennaltaehkäisyä. 323171 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 263 709

Le Joncour, Vadim Helsingin yliopisto Invasiivisten aivokasvainsolujen geneettinen ja mekanistinen sormenjälki 321867 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 289 874

Lehti, Mari Turun yliopisto Hännällä on väliä - siittiön hännän merkitys RNA-välitteisessä epigeneettisessä periytyvyydessä 321398 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 273 548

Leppänen, Timo Itä-Suomen yliopisto Uusia älykkäitä menetelmiä uniapnean tarkkaan ja yksilölliseen diagnostiikkaan 323536 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 286 173

Li, Wei Helsingin yliopisto Oraalisesti annostellut immunomodulaariset sytokiinit uudelleenohjelmoivat makrofaagit tulehduksellisen suolistosairauden hoitoon 322093 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 279 978

Lõhelaid, Helike Helsingin yliopisto Iskeemisen aivohalvauksen jälkeisen toipumisen nopeuttaminen muuntelemalla mikrogliasolujen ominaisuuksia. 322757 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 302 773

Mangayil, Rahul Tampereen yliopisto Bakteerinanoselluloosan ominaisuuksien jalostaminen sensorisovelluksiin 323214 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 276 326

Merikanto, Ilona Helsingin yliopisto Yksilöllisen vuorokausirytmin ja sen häiriintymisen kehittyminen ja seuraamukset: käyttäytymis- ja geneettisten tekijöiden rooli 322312 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 279 488

Moreno Layseca, Paulina Turun yliopisto Eplinin isoformit ja rintasyövän eteneminen 321493 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 256 359

Mykuliak, Vasyl Tampereen yliopisto Kehittyneitä laskennallisen biologian menetelmiä mekanoresponsiivisten proteiinien tutkimiseen 323021 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 256 058

Mäntynen, Sari Helsingin yliopisto Virusten isäntäkirjomuutosten mekanismit ja ennustettavuus 323426 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 274 123

Mörö, Anni Tampereen yliopisto Uusien biomusteiden kehittäminen 3D-biotulostus menetelmiin: 3D-biotulostettu sarveiskalvo mallinnukseen ja sarveiskalvon vakavien sairauksien hoitoon 324082 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 279 183

Pascual Vázquez, Jesús Turun yliopisto Kasvien soluelinten stressivasteiden säätely 325122 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 162 893

Penttinen, Reetta Turun yliopisto CRICON: Konjugatiivinen CRISPR-Cas9-pohjainen systeemi antibioottiresistenssin hävittämiseen 322204 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 279 717

Piirainen, Henni Oulun yliopisto Malarialoisen aktiinin nukleotidinvaihtokoneiston toimintamekanismit ja soveltuvuuden arviointi lääkekehityskohteena 322917 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 294 598

Purkamo, Lotta Geologian tutkimuskeskus Metaani, mikrobit ja metasedimentit - biologisen ja abioottisen hiilen kierron yhteydet Suomen kallioperässä 323269 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 268 237

Repo, Anna Luonnonvarakeskus Maankäytön ristiriitatilanteet ja synergiat ilmastonmuutoksen hillinnässä ja monimuotoisuuden turvaamisessa (TRACY) 322066 15.04.2019 01.09.2019 - 31.10.2022 258 337

Rozov, Stanislav Helsingin yliopisto Uni-valvejärjestelmän synkronointivirheen rooli masennuksen synnyssä, sekä sen farmakologinen uudelleensynkronointi mahdollisena masennuksen hoitomuotona 322906 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 268 509

Saarimäki, Heini Tampereen yliopisto Tunteet läpi elämän: tunnekokemusten ja niiden aivomekanismien kehitys 323425 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 280 236

Sabater Medina, Maria de las Neus Ilmatieteen laitos FluoSYN: Hiilimallituksen epävarmuuksien vähentäminen käyttämällä hyväksi FLEX/Sentinel-3 ja Sentinel-5P satelliittien synergiaetuja kasvien fluoresenssin määrityksessä 324091 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 238 413

Salmi, Pauliina Jyväskylän yliopisto Mikrolevien bio-optisten ominaisuuksien hyödyntäminen ympäristön seurannassa 321780 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 247 821

Schewe, Matthias Helsingin yliopisto Vuorokausirytmi suolessa: yhteys ravinnon, valon, ja suoliston patofysiologian välillä? 325978 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 301 457

Sjöqvist, Conny Åbo Akademi Marina primärproducenter i framtidens klimat: en eko-evolutionär approach som kombinerar experimentell ekologi och metagenomik 321609 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 274 981

Susi, Hanna Helsingin yliopisto Taudin evoluutio villin ja viljellyn elinympäristön välillä Rubus - Peronospora sparsa- vuorovaikutuksessa 321441 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 297 938

Sääksjärvi, Katri Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Sarkopeenisen lihavuuden syyt, seuraukset ja ehkäisymahdollisuudet 321625 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 252 025

Tokariev, Anton Helsingin yliopisto Vastasyntyneen aivoverkot: Mittareista diagnooseihin 321235 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 284 795

Vaittinen, Maija Itä-Suomen yliopisto FADS1 geneettinen variaatio ja monityydyttymättömät rasvahapot rasvakudoksen aineenvaihdunnassa ja rasvasolun toiminnassa 324494 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 241 284

Venäläinen, Mikko Turun yliopisto Yksilölliset ennustemallit tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitoon liittyvän päätöksenteon tueksi 322123 15.04.2019 01.09.2019 - 31.12.2020 103 973
Venäläinen, Mikko Turun yliopistollinen keskussairaala Yksilölliset ennustemallit tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitoon liittyvän päätöksenteon tueksi 345044 15.04.2019 01.01.2021 - 31.08.2022 142 651

Vihervaara, Anniina Helsingin yliopisto Geeniluennan säätely dynaamisessa kromatiiniympäristössä: Kromatiini-interaktiot ja RNA-synteesi geeniluentaohjelman muutoksen aikana 324952 15.04.2019 01.09.2019 - 31.01.2021 145 060

Villnäs, Anna Helsingin yliopisto Hur påverkar bottendjurens ekologiska stökiometri kustzonens näringskretslopp? 323212 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 277 566

Virtanen, Mari Helsingin yliopisto GABAergisen viestinnän säätely hermosolun eri osissa: kloridikuljettajien kohdentamisen rooli paikallisessa ionisäätelyssä 321698 15.04.2019 01.09.2019 - 30.04.2023 270 057