Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 03.04.2020
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta
Haku: 2018 Tutkijatohtori
Hankkeiden lukumäärä: 38
Hankkeiden rahoitus: 10 306 105 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi

Tutkijatohtori BTY
 
Elbasani, Endrit Helsingin yliopisto Endothelial transcription factors as novel regulators of the oncogenic Kaposi sarcoma herpesvirus replication in lymphatic endothelial cells. 324487 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 269 970

Eronen-Rasimus, Eeva Helsingin yliopisto Proteorodopsiinien ilmentyminen, runsaus ja säätely Arktisessa ja Itämeren merijääekosysteemissä 325140 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 291 523

Fuchs, Benjamin Turun yliopisto Heinäendofyyttien vaikutus kasvin puolustukseen hyönteistuholaisia vastaan 324523 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 243 578

Hurmekoski, Elias Helsingin yliopisto Puutuotteet vähähiilisessä taloudessa: Substituutioprosessien dynamiikka ja niiden ilmastovaikutukset 321627 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 270 949

Kaukonen, Riina Turun yliopisto Epigeneettiset biomarkkerit akuutin lymfoblastisen leukemian diagnostiikassa 325937 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 248 810

Kucukoglu, Melis Helsingin yliopisto Cytokinin kontroll av kambiets aktivitet och vedbildningen i Poppel (POP-CAM) 326036 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 261 899

Laanto, Elina Helsingin yliopisto Mikrobimaailman musta laatikko - faagi-bakteeri -vuorovaikutukset kasvukauden ulkopuolella 321985 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 270 605

Lamichhane, Santosh Turun yliopisto Metabolomiikka kohtaa suolen mikrobiomin. Askel kohti tyypin 1 diabeteksen havaitsemista ja ennaltaehkäisyä. 323171 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 263 709

Le Joncour, Vadim Helsingin yliopisto Invasiivisten aivokasvainsolujen geneettinen ja mekanistinen sormenjälki 321867 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 289 874

Lehti, Mari Turun yliopisto Hännällä on väliä - siittiön hännän merkitys RNA-välitteisessä epigeneettisessä periytyvyydessä 321398 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 273 548

Leppänen, Timo Itä-Suomen yliopisto Uusia älykkäitä menetelmiä uniapnean tarkkaan ja yksilölliseen diagnostiikkaan 323536 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 286 173

Li, Wei Helsingin yliopisto Oraalisesti annostellut immunomodulaariset sytokiinit uudelleenohjelmoivat makrofaagit tulehduksellisen suolistosairauden hoitoon 322093 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 279 978

Lõhelaid, Helike Helsingin yliopisto Iskeemisen aivohalvauksen jälkeisen toipumisen nopeuttaminen muuntelemalla mikrogliasolujen ominaisuuksia. 322757 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 302 773

Mangayil, Rahul Tampereen yliopisto Bakteerinanoselluloosan ominaisuuksien jalostaminen sensorisovelluksiin 323214 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 276 326

Merikanto, Ilona Helsingin yliopisto Yksilöllisen vuorokausirytmin ja sen häiriintymisen kehittyminen ja seuraamukset: käyttäytymis- ja geneettisten tekijöiden rooli 322312 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 279 488

Moreno Layseca, Paulina Turun yliopisto Eplinin isoformit ja rintasyövän eteneminen 321493 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 256 359

Mykuliak, Vasyl Tampereen yliopisto Kehittyneitä laskennallisen biologian menetelmiä mekanoresponsiivisten proteiinien tutkimiseen 323021 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 256 058

Mäntynen, Sari Helsingin yliopisto Virusten isäntäkirjomuutosten mekanismit ja ennustettavuus 323426 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 274 123

Mörö, Anni Tampereen yliopisto Uusien biomusteiden kehittäminen 3D-biotulostus menetelmiin: 3D-biotulostettu sarveiskalvo mallinnukseen ja sarveiskalvon vakavien sairauksien hoitoon 324082 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 279 183

Pascual Vázquez, Jesús Turun yliopisto Kasvien soluelinten stressivasteiden säätely 325122 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 268 167

Penttinen, Reetta Turun yliopisto CRICON: Konjugatiivinen CRISPR-Cas9-pohjainen systeemi antibioottiresistenssin hävittämiseen 322204 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 279 717

Piirainen, Henni Oulun yliopisto Malarialoisen aktiinin nukleotidinvaihtokoneiston toimintamekanismit ja soveltuvuuden arviointi lääkekehityskohteena 322917 15.04.2019 01.09.2019 - 25.05.2023 294 598

Purkamo, Lotta Geologian tutkimuskeskus Metaani, mikrobit ja metasedimentit - biologisen ja abioottisen hiilen kierron yhteydet Suomen kallioperässä 323269 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 268 237

Repo, Anna Luonnonvarakeskus Maankäytön ristiriitatilanteet ja synergiat ilmastonmuutoksen hillinnässä ja monimuotoisuuden turvaamisessa (TRACY) 322066 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 258 337

Rozov, Stanislav Helsingin yliopisto Uni-valvejärjestelmän synkronointivirheen rooli masennuksen synnyssä, sekä sen farmakologinen uudelleensynkronointi mahdollisena masennuksen hoitomuotona 322906 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 268 509

Saarimäki, Heini Tampereen yliopisto Tunteet läpi elämän: tunnekokemusten ja niiden aivomekanismien kehitys 323425 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 280 236

Sabater Medina, Maria de las Neus Ilmatieteen laitos FluoSYN: Hiilimallituksen epävarmuuksien vähentäminen käyttämällä hyväksi FLEX/Sentinel-3 ja Sentinel-5P satelliittien synergiaetuja kasvien fluoresenssin määrityksessä 324091 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 238 413

Salmi, Pauliina Jyväskylän yliopisto Mikrolevien bio-optisten ominaisuuksien hyödyntäminen ympäristön seurannassa 321780 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 247 821

Schewe, Matthias Helsingin yliopisto Vuorokausirytmi suolessa: yhteys ravinnon, valon, ja suoliston patofysiologian välillä? 325978 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 301 457

Sjöqvist, Conny Åbo Akademi Marina primärproducenter i framtidens klimat: en eko-evolutionär approach som kombinerar experimentell ekologi och metagenomik 321609 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 274 981

Susi, Hanna Helsingin yliopisto Taudin evoluutio villin ja viljellyn elinympäristön välillä Rubus - Peronospora sparsa- vuorovaikutuksessa 321441 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 297 938

Sääksjärvi, Katri Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Sarkopeenisen lihavuuden syyt, seuraukset ja ehkäisymahdollisuudet 321625 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 252 025

Tokariev, Anton Helsingin yliopisto Vastasyntyneen aivoverkot: Mittareista diagnooseihin 321235 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 284 795

Vaittinen, Maija Itä-Suomen yliopisto FADS1 geneettinen variaatio ja monityydyttymättömät rasvahapot rasvakudoksen aineenvaihdunnassa ja rasvasolun toiminnassa 324494 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 241 284

Venäläinen, Mikko Turun yliopisto Yksilölliset ennustemallit tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitoon liittyvän päätöksenteon tueksi 322123 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 246 624

Vihervaara, Anniina Helsingin yliopisto Geeniluennan säätely dynaamisessa kromatiiniympäristössä: Kromatiini-interaktiot ja RNA-synteesi geeniluentaohjelman muutoksen aikana 324952 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 280 417

Villnäs, Anna Helsingin yliopisto Hur påverkar bottendjurens ekologiska stökiometri kustzonens näringskretslopp? 323212 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 277 566

Virtanen, Mari Helsingin yliopisto GABAergisen viestinnän säätely hermosolun eri osissa: kloridikuljettajien kohdentamisen rooli paikallisessa ionisäätelyssä 321698 15.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 270 057