Suomen Akatemia  
  Rahoituspäätökset 23.01.2021
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta
Haku: 2018 Akatemiahanke
Hankkeiden lukumäärä: 43
Hankkeiden rahoitus: 17 456 750 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)
Akatemiahanke KY
 
D`hondt, Sigurd Jyväskylän yliopisto Kansainvälisen rikoslain uudelleenmäärittely: Oikeussalissa toteutettu etnografia oikeussalikäytänteistä Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa. 325535 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 480 000

Engeström, Yrjö H M Helsingin yliopisto Merkitystä etsimässä: Nuorten liikkuminen viiden maailmansa välillä 325599 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 480 000

Erola, Jani Turun yliopisto Perinataalinen terveys ja aikuisuuteen siirtyminen 324613 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 480 000

Féron, Élise Tampereen yliopisto Diasporat ja lähtömaan konfliktien kertautuminen kohdemaassa: Etnisten ryhmien välinen dynamiikka ja kohdemaan ​asennoituminen 324621 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 480 000

Granqvist, Kimmo Helsingin yliopisto Romanien vuorovaikutus arkipuhetilanteissa: tapaustutkimuksia Virossa 323013 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 480 000

Granqvist, Nina Aalto-yliopisto Marginaalista valtavirtaan - Kvanttitietokoneen synty tieteenalana ja uutena liiketoiminnan alueena 323119 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 480 000

Haddington, Pentti Oulun yliopisto Puhe ja vuorovaikutus monikansallisessa kriisinhallintakoulutuksessa (PeaceTalk) 322199 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 480 000

Hilden, Raili Helsingin yliopisto Digitaalinen apuväline suullisen kielitaidon harjoitteluun ja arviointiin / Konsortio: DigiTala 322619 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 280 000

Honkatukia, Päivi Tampereen yliopisto Kiistelty suostumus. Läheisyyden sosiaalinen ja digitaalinen rajankäynti nuorten romanttisissa suhteissa 324094 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 480 000

Järvelä, Sanna Oulun yliopisto Sosiaalisesti jaettu oppimisen säätely yhteisöllisessä oppimisessa 324381 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 480 000

Kaartinen, Timo Helsingin yliopisto Uskonnolliset liikkeet ja nykykäsitykset eettisestä elämästä 325238 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 480 000

Kennedy, Juliette Helsingin yliopisto Matemaattinen sisältö, luonnollinen kieli: kietoutuminen ja formalismista vapaus. 322488 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 480 000

Koivusalo, Meri Tampereen yliopisto Uberisaation vaikutukset työoloihin oikeuksien, sääntelyn ja uudelleenjaon näkökulmasta Helsingissä, Pietarissa ja Lontoossa (RRR Uber) 325253 24.05.2019 01.09.2019 - 31.12.2021 280 000

Kokko, Katja Jyväskylän yliopisto Elämänkaaren aikana muotoutuvat yksilölliset kehityspolut elämänsiirtymiin 60-vuotiaana: kehityspsykologinen tutkimus (TRAILS) 323541 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 477 745

Korhonen, Anu Helsingin yliopisto Pohjoiset painajaiset, 1400-2020 322953 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 480 000

Kotakorpi, Kaisa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Kannustimet ja kilpailu terveyspalveluiden tuotannossa / Konsortio: Comp-pro health 325111 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 280 000

Kurimo, Mikko Aalto-yliopisto Digitaalinen apuväline suullisen kielitaidon harjoitteluun ja arviointiin / Konsortio: DigiTala 322625 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 280 000

Kuronen, Mikko Jyväskylän yliopisto Digitaalinen apuväline suullisen kielitaidon harjoitteluun ja arviointiin / Konsortio: DigiTala 322965 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 272 339

Kärnä, Eija Itä-Suomen yliopisto Autisminkirjon lasten vuorovaikutus luokkatovereiden kanssa inklusiivisessa luokassa 324641 24.05.2019 01.09.2019 - 30.08.2023 473 405

Laine, Matti Åbo Akademi Muistin strategiat 323251 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 480 000

Lappi, Otto Helsingin yliopisto Monimutkaisten dynaamisten tehtäväsuoritusten mallintaminen yhtenäisten ennustemallisimulaatioiden avulla / Konsortio: UPP-PERFORMANCE 325694 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 289 402

Lehtinen, Esa Jyväskylän yliopisto Johtamiskäytänteiden uudistaminen digitaalisten alustojen välityksellä: Vuorovaikutuksen näkökulma 322733 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 480 000

Liikanen, Ilkka Itä-Suomen yliopisto Suomen suuriruhtinaskunta poliittisena tilana. Käsitehistoriallinen tutkimus 324778 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 480 000

Lyytimäki, Jari Suomen ympäristökeskus Deliberatiivinen ilmasto- ja energiapolitiikan ennakointi (DECENT) / Konsortio: DECENT 325208 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 250 116

Malinen, Kaisa Jyväskylän ammattikorkeakoulu Yhteisvanhemmuuteen oppimassa: Vertaileva pitkittäistutkimus yhteisvanhemmuuden rakentumisesta vanhemmuuteen siirtymävaiheessa / Konsortio: CopaGloba 323493 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 274 304

Murto, Pauli Aalto-yliopisto Endogeeninen informaatio taloustieteellisissä sovelluksissa 325218 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 439 377

Oksama, Lauri Maanpuolustuskorkeakoulu Monimutkaisten dynaamisten tehtäväsuoritusten mallintaminen yhtenäisten ennustemallisimulaatioiden avulla / Konsortio: UPP-PERFORMANCE 325693 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 217 134

Pesonen, Anu-Katriina Helsingin yliopisto Uni tunteiden säätelijänä: REM-unen merkitys mielen hyvinvoinnissa 322035 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 470 578

Piekkari, Rebecca Aalto-yliopisto Yritysten sijainnin monimerkityksellisyys: Fyysisestä käsityksestä paikan mielikuviin 325866 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 479 862

Piotrowicz, Wojciech Svenska handelshögskolan Utmaningarna och modaliteterna för att leverera bistånd i konfliktzoner 322188 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 478 998

Pönkä, Ville Helsingin yliopisto Osuuskuntien haasteet ja mahdollisuudet globalisoituvassa maailmassa 322473 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 480 000

Rikkonen, Pasi Luonnonvarakeskus Deliberatiivinen ilmasto- ja energiapolitiikan ennakointi (DECENT) / Konsortio: DECENT 325209 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 279 943

Räikkä, Juha Turun yliopisto Salaliittoteoriat nyt: Filosofisia näkökulmia 321903 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 480 000

Räikkönen-Talvitie, Katri Helsingin yliopisto Mielenterveyden sikiöaikainen ohjelmoituminen - Glukokortikoidiset, Epigenomiset ja Genomiset Mekanismit 324596 24.05.2019 01.01.2020 - 31.08.2023 440 000

Rönkä, Anna Jyväskylän yliopisto Yhteisvanhemmuuteen oppimassa: Vertaileva pitkittäistutkimus yhteisvanhemmuuden rakentumisesta vanhemmuuteen siirtymävaiheessa / Konsortio: CopaGloba 323492 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 285 696

Salonen, Kirsi Turun yliopisto Kuinka selviytyä lännen suuresta skismasta? Paavillinen kuuria ja uskonnolliset sääntökunnat Roomassa (1378-1417) 321803 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 479 750

Syrjämaa, Taina Turun yliopisto Kestämättömän kehityksen kulttuuri. Eläinteollisuus ja eläinten hyväksikäyttö Suomessa 1800-luvun lopulta lähtien. 323756 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 479 670

Tapio, Petri Turun yliopisto Deliberatiivinen ilmasto- ja energiapolitiikan ennakointi (DECENT) / Konsortio: DECENT 325207 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 309 941

Tarkka, Lotte M Helsingin yliopisto Suullisen kulttuurin mykistetyt muusat. Ideologia, transnationalismi ja vaiennetut lähteet kansallisten kulttuuriperintöjen ja kirjallisuuksien luomisessa 322071 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 480 000

Toivanen, Otto Aalto-yliopisto Kannustimet ja kilpailu terveyspalveluiden tuotannossa / Konsortio: Comp-pro health 325110 24.05.2019 01.09.2019 - 31.12.2022 233 360

Utriainen, Terhi Turun yliopisto Oppiminen uuden uskonnon ja henkisyyden konteksteissa 325148 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 480 000

Weiss, Holger Åbo Akademi Muslimers egenmakt i Ghana (MEG): Diskurser, agendor och handlingar relaterade till fattigdom, samfund och genus 323235 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 105 130

den Hond, Frank Svenska handelshögskolan Politisk aktivitet i företagens sociala ansvar (PAFS) 325768 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 480 000