Suomen Akatemia  
  Rahoituspäätökset 26.02.2021
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta
Haku: 2018 Akatemiahanke
Hankkeiden lukumäärä: 69
Hankkeiden rahoitus: 25 677 664 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)
Akatemiahanke BTY
 
Aurela, Mika Ilmatieteen laitos Metsänhoidon biogeokemialliset ja biofysikaaliset ilmastovaikutukset / Konsortio: NNNN 325143 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 296 637

Backman, Janne Helsingin yliopisto Glukuronidien ja muiden lääkeaineiden aineenvaihduntatuotteiden aiheuttamien vaarallisten lääkeyhteisvaikutusten välttäminen (PREDIMET) 325667 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 502 440

Brommer, Jon Turun yliopisto Evolution framdrivit av klimatförändring 321471 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 424 029

Bäck, Jaana Helsingin yliopisto Metsänhoidon biogeokemialliset ja biofysikaaliset ilmastovaikutukset / Konsortio: NNNN 324259 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 300 000

Fagerstedt, Kurt Helsingin yliopisto Ligiinin biosynteesin viimeisten tuntemattomien osien selvitys 322410 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 496 907

Giniatullin, Rashid Itä-Suomen yliopisto Uudet Piezo-kanavat välittävät mekanismeja migreenissä ja aivohalvauksessa 325392 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 250 000

Goldman, Adrian Helsingin yliopisto Kalvoproteinien pyrofosfataasit: rakenne, toiminta ja uusien lääkemolekyylien kehittämistä 322609 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 529 324

Hakkola, Jukka Oulun yliopisto Ympäriston vierasainesensori, tumareseptori PXR sairausmekanismina rasvamaksataudissa 323706 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 500 372

Hantula, Jarkko Luonnonvarakeskus Juurikääpävirusten interaktiobiologia 322001 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 504 503

Helariutta, Yrjö Helsingin yliopisto Solun tarkka ymmärrys PEAR ja HD-ZIP III tekijöiden ohjaamasta esijällen kehityksen säätelystä 322690 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 500 000

Hellsten, Seppo Suomen ympäristökeskus Vesivoimatuotantoon rakennettujen jokien ekosysteemipalvelujen arviointi ja arvottaminen monitieteisesti / Konsortio: EcoRiver 324824 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 224 000

Hietala, Jarmo Antero Turun yliopisto varhaisen psykoosin taustamekanismit ja tulehduksellinen ilmiasu / Konsortio: HIGHPSY 323036 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 230 408

Honkanen, Jarno Helsingin yliopisto varhaisen psykoosin taustamekanismit ja tulehduksellinen ilmiasu / Konsortio: HIGHPSY 323037 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 297 912

Huhtakangas, Juha Oulun yliopisto Salasyntyisen ennenaikaisen aivoinfarktin riskitekijät, genetiikka ja ennnuste / Konsortio: SECRETO 322664 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 236 244

Hänninen, Otto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Ilmansaasteiden terveysvaikutukset alhaisilla suomalaisilla tasoilla - syntymätulemat, lapsuusiän astma ja kuoleisuus (Hälsorisker av luftföroreningen på Finlendska låga nivoer) 322150 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 334 408

Hölttä, Teemu Helsingin yliopisto Puiden aineenvaihdunnan lähde- ja nieluriippuus kokopuu-tasolla 324014 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 429 669

Ikonen, Elina Helsingin yliopisto Kolesterolin poisto lysosomeista ja varastointi lipidipisaroihin: säätely ajan ja paikan funktiona 324929 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 501 441

Ivaska, Johanna Turun yliopisto Adheesiodynamiikka ja mekanobiologia syövän pahanlaatuisuuden säätelijöinä 325464 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 499 965

Jacobs, Howard Tampereen yliopisto Molecular Thermobiology of Mitochondria 324730 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 509 689

Jernvall, Jukka Helsingin yliopisto Yksilönkehittymisen kaavoittumisesta toimivaan elimeen 323967 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 524 529

Juutinen, Artti Luonnonvarakeskus Vesivoimatuotantoon rakennettujen jokien ekosysteemipalvelujen arviointi ja arvottaminen monitieteisesti / Konsortio: EcoRiver 323808 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 111 499

Juutinen, Taija Jyväskylän yliopisto Mitkä tekijät ennustavat Akillesjänteen toiminnan hyvää palautumista akuutin repeämän jälkeen? 323168 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 342 718

Jäkälä, Pekka Kuopion yliopistollinen sairaala Salasyntyisen ennenaikaisen aivoinfarktin riskitekijät, genetiikka ja ennnuste / Konsortio: SECRETO 322661 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 211 936

Kerminen, Veli-Matti Helsingin yliopisto Metsänhoidon biogeokemialliset ja biofysikaaliset ilmastovaikutukset / Konsortio: NNNN 325681 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 300 000

Koivula, Anu Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Hiilivetypohjaisten muovien entsymaattinen aktivointi / Konsortio: SA-ActiveCH 321514 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 300 000

Kälviäinen, Heikki Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT Elämää veden kiitoradalla: Tietokonenäkö ja syväoppiminen planktonin monimuotoisuuden ja ekosysteemivasteiden tutkimuksessa / Konsortio: FASTVISION 321991 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 150 000

Lagström, Hanna Turun yliopisto Elinympäristö ja lihavuus varhaislapsuudesta aikuisuuteen (LEO-projekti) 321409 22.05.2019 01.01.2020 - 31.12.2023 521 213

Laurén, Annamari (Ari) Itä-Suomen yliopisto Metaani maan huokosten, juurten ja puiden muodostamassa verkossa: Lisäulottuvuuksia kasvihuonekaasututkimukseen / Konsortio: METNET 325168 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 300 000

Lehtimäki, Terho Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Epigeneettisen muistin pysyvyys ja periytyvyys suhteessa häiriintyneeseen glukoosiaineenvaihduntaan, tyypin 2 diabetekseen sekä sydän- ja verisuonitautien riskiin 322098 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 496 494

Lehto, Tarja Itä-Suomen yliopisto Juurisymbioosien vuodenaikaisrytmit boreaalisissa metsissä 324648 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 513 108

Lehtonen, Aleksi Luonnonvarakeskus Metsänhoidon biogeokemialliset ja biofysikaaliset ilmastovaikutukset / Konsortio: NNNN 325680 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 300 000

Liesiö, Juuso Aalto-yliopisto Oikeita menetelmiä oikeisiin ongelmiin – Portfoliopäätösanalyysin avulla kohti parempaa ympäristönhallintaa / Konsortio: SYKE-AALTO-LUKE 323800 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 127 915

MERI, Seppo Helsingin yliopisto Malaria: immuuniväistömekanismeista rokotteisiin 323237 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 524 561

Mappes, Tapio Jyväskylän yliopisto ”Nälkiintyneet” metsämyyrät Chernobylissä. – adaptaatio vai huonon ympäristön seuraus / Konsortio: Starving_Vole 324605 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 300 000

Marttila, Hannu Oulun yliopisto Vesivoimatuotantoon rakennettujen jokien ekosysteemipalvelujen arviointi ja arvottaminen monitieteisesti / Konsortio: EcoRiver 323810 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 300 000

Marttunen, Mika Suomen ympäristökeskus Oikeita menetelmiä oikeisiin ongelmiin – Portfoliopäätösanalyysin avulla kohti parempaa ympäristönhallintaa / Konsortio: SYKE-AALTO-LUKE 323798 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 238 250

Matikainen, Sampsa Helsingin yliopisto Non-kanonisen kaspaasi-4 inflammasomin säätely ja toiminta 322638 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 416 707

Mulo, Paula Turun yliopisto Kloroplastiproteiinien asetylaatio fotosynteesin säätelijänä 321616 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 500 231

Myllys, Leena Helsingin yliopisto Jäkälöityneiden sienten lajiutuminen – Lisääntymistekijöiden ja kasvupaikkavaatimusten välinen vuorovaikutus 323711 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 499 006

Määttä, Jorma Antero Turun yliopisto Keinoduran vaikutus kalloimplantin luutumiseen / Konsortio: ADMIO 323597 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 300 000

Numminen, Heikki Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Salasyntyisen ennenaikaisen aivoinfarktin riskitekijät, genetiikka ja ennnuste / Konsortio: SECRETO 322663 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 213 169

Ojala, Anne Helsingin yliopisto Metsäisten valuma-alueiden toisiinsa kytkeytyneet hiilivirrat (CASCAS) / Konsortio: CASCAS 323998 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 268 957

Oksman-Caldentey, Kirsi-Marja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Polyketidibiosynteesiin osallistuvien entsyymiparien rooli monikäyttöisinä biokatalyytteinä 321853 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 501 750

Olkkonen, Vesa Lääketieteellinen tutkimuslaitos Minerva Kalvokontaktit endoteelisoluissa: Lipidien kuljetuksen ja signaloinnin uudet alustat endoteelien aktivaatiossa ja angiogeneesissä 322647 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 533 706

Parikka, Mataleena Tampereen yliopisto Hajota ja hallitse - uudet biofilmeihin kohdistuvat hoitostrategiat taistelussa tuberkuloosia vastaan / Konsortio: TBase 322010 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 150 000

Parkkila, Seppo Tampereen yliopisto Hajota ja hallitse - uudet biofilmeihin kohdistuvat hoitostrategiat taistelussa tuberkuloosia vastaan / Konsortio: TBase 322013 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 150 000

Pennanen, Taina Luonnonvarakeskus Maan spatiaalisen vaihtelun ja puun geneettisen taustan merkitys kuusen mikrobi-interaktoille ja kasvulle 325995 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 501 656

Pumpanen, Jukka Itä-Suomen yliopisto Metsäisten valuma-alueiden toisiinsa kytkeytyneet hiilivirrat (CASCAS) / Konsortio: CASCAS 323997 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 270 994

Putaala, Jukka Helsingin yliopistollinen keskussairaala Salasyntyisen ennenaikaisen aivoinfarktin riskitekijät, genetiikka ja ennnuste / Konsortio: SECRETO 322656 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 299 747

Raivonen, Maarit Helsingin yliopisto Metaani maan huokosten, juurten ja puiden muodostamassa verkossa: Lisäulottuvuuksia kasvihuonekaasututkimukseen / Konsortio: METNET 325169 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 300 000

Rinne, Marketta Luonnonvarakeskus Maitoketjun turvallisuuden ja kestävyyden parantaminen uusien mikrobiomi- ja metabolomiikkamenetelmien avulla 322827 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 549 687

Roine, Risto Turun yliopistollinen keskussairaala Salasyntyisen ennenaikaisen aivoinfarktin riskitekijät, genetiikka ja ennnuste / Konsortio: SECRETO 322662 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 299 616

Roslin, Tomas Helsingin yliopisto Arktisten kasvien yhteisödynamiikka 322266 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 499 978

Rouvinen, Juha Itä-Suomen yliopisto Hiilivetypohjaisten muovien entsymaattinen aktivointi / Konsortio: SA-ActiveCH 321503 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 300 000

Satokari, Reetta Helsingin yliopisto Mikrobiston muokkaus haavaisen paksusuolitulehduksen ja pussiitin hoidossa 323156 22.05.2019 01.09.2019 - 30.08.2023 455 918

Sipilä, Kirsi Oulun yliopisto SUUSAIRAUKSIEN ISÄNNÄN VASTEEN GENETIIKKA- POHJOIS-SUOMEN SYNTYMÄKOHORTIT 326189 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 527 661

Stark, Sari Hannele Lapin yliopisto Historialliset alueet uutena työkaluna boreaalisten ja subarktisten ekosysteemien pitkäaikaisten muutosten ennustamisessa (HISTECO) 323504 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 536 230

Suikkanen, Sanna Suomen ympäristökeskus Elämää veden kiitoradalla: Tietokonenäkö ja syväoppiminen planktonin monimuotoisuuden ja ekosysteemivasteiden tutkimuksessa / Konsortio: FASTVISION 321980 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 150 000

Suvisaari, Jaana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos varhaisen psykoosin taustamekanismit ja tulehduksellinen ilmiasu / Konsortio: HIGHPSY 323035 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 300 000

Taira, Tomi Helsingin yliopisto Kainaattireseptorit synaptisessa kehityksessä, hermoverkkojen kriittisyydessä ja aivojen sairauksissa 326045 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 547 159

Tavi, Pasi Itä-Suomen yliopisto Energiametabolia terapian kohteena sydämen liikakasvussa ja vajaatoiminnassa 325510 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 506 136

Tiirola, Marja Jyväskylän yliopisto Pysyviä nanomateriaaleja hajottavien mikrobien löytäminen - uusin isotooppi-menetelmin metagenomiikasta metafenomiikkaan (DISCOVER-ME) 323063 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 499 432

Tolvanen, Anne Luonnonvarakeskus Oikeita menetelmiä oikeisiin ongelmiin – Portfoliopäätösanalyysin avulla kohti parempaa ympäristönhallintaa / Konsortio: SYKE-AALTO-LUKE 325430 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 122 211

Vallittu, Pekka Turun yliopisto Keinoduran vaikutus kalloimplantin luutumiseen / Konsortio: ADMIO 323596 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 299 984

Varmanen, Pekka Helsingin yliopisto Propionibacterium freudenreichii –bakteerin B12-vitamiinituotannon molekulaarinen perusta ja hyödyntäminen uusien elintarvikkeiden luonnolliseen rikastamiseen 325784 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 513 843

Verkhusha, Vladislav Helsingin yliopisto Development of near-infrared fluorescent indicators for neuronal activity. 322226 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 537 337

Watts, Phillip Jyväskylän yliopisto ”Nälkiintyneet” metsämyyrät Chernobylissä. – adaptaatio vai huonon ympäristön seuraus / Konsortio: Starving_Vole 324602 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 300 000

Yli-Kauhaluoma, Jari Helsingin yliopisto Hajota ja hallitse - uudet biofilmeihin kohdistuvat hoitostrategiat taistelussa tuberkuloosia vastaan / Konsortio: TBase 322012 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2021 150 000

Zavialov, Anton Turun yliopisto Ripsimäiset adhesiinit: muodostumismekanismi ja rakenne sekä toiminta eläinten ja kasvien patogeneesissä 321762 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 546 378