Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 06.07.2020
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta
Haku: 2018 Akatemiaprofessorin tutkimuskulut (2019-2021)
Hankkeiden lukumäärä: 4
Hankkeiden rahoitus: 2 635 612 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi

Akatemiaprofessorin tutkimuskulut (2019-2021) LT
 
Lassas, Matti Helsingin yliopisto Epälineaaristen inversio-ongelmien tutkimus 320113 02.10.2018 01.01.2019 - 31.12.2021 659 852

Liljeroth, Peter Aalto-yliopisto Keinotekoiset designer-materiaalit 320555 02.10.2018 01.01.2019 - 31.12.2021 657 945

Rummukainen, Kari Helsingin yliopisto Hiukkaskosmologia ja painovoima-aallot 320123 02.10.2018 01.01.2019 - 31.12.2021 658 280

Salmi, Tapio Åbo Akademi Mot djupgående förståelse av molekylära processer i flera faser genom tillämpning av transienta experimentella metoder och matematisk modellering 320115 02.10.2018 01.01.2019 - 31.12.2021 659 535