Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 06.07.2020
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta
Haku: 2018 Akatemiatutkijan alkukauden tutkimuskulut, kutsuhaku
Hankkeiden lukumäärä: 25
Hankkeiden rahoitus: 4 599 021 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi

Akatemiatutkijan alkukauden tutkimuskulut, kutsuhaku LT
 
Charalambous, Themistoklis Aalto-yliopisto Co-design of control and communication systems for wireless networked control systems 320043 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 193 982

Ehn, Mikael Helsingin yliopisto Boreaalisen vyöhykkeen orgaanisten aerosolien kemialliset reaktiot 320094 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 209 962

Helin, Tapio Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT Epävarmuuksien kvantifionti epälineaarisissa inversio-ongelmissa 320082 18.06.2018 01.01.2019 - 31.08.2021 210 000

Hirvijoki, Eero Aalto-yliopisto Stabiileja algoritmeja plasmojen kineettiseen simulointiin 320058 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 209 767

Hovatta, Talvikki Turun yliopisto Magneettikenttien rakenne ja säteilymekanismit galaktisissa ja ekstragalaktisissa relativistisissa hiukkassuihkuissa 320085 18.06.2018 01.09.2018 - 12.07.2022 209 962

Kotila, Jenni-Mari Sofia Jyväskylän yliopisto Teoreettisia työkaluja atomiydinten harvinaisten hajoamisten ja pimeän aineen tutkimiseen 320062 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 209 987

Laatikainen, Katri Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT Uuden sukupolven erotusmateriaalit ja sensorit ympäristösovelluksiin - ligandien ja ionien/molekyylien valise vuorovaikutukset 320098 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 209 999

Lindfors, Elina Turun yliopisto Blasaarien erittäin korkea energinen gamma-säteily 320045 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 209 945

Lorite Yrjänä, Gabriela Oulun yliopisto Injektoitava tukirakenne perustuen hiilinanoputkien suuntaamiseen magneettikentällä kasvuopastimeksi hermoston kudosteknologiaan 320090 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 209 975

Manninen, Tiina Tampereen teknillinen yliopisto -2018 Uudet oppimisen ja informaationkäsittelyn mallit pikkuaivoissa 320072 18.06.2018 01.09.2018 - 31.12.2018 1 995
Manninen, Tiina Tampereen yliopisto Uudet oppimisen ja informaationkäsittelyn mallit pikkuaivoissa 326494 18.06.2018 01.01.2019 - 31.08.2021 208 006

Miettunen, Kati Aalto-yliopisto BioEST - Biomateriaaleja uuden sukupolven aurinkokennoteknologoihin 320100 18.06.2018 01.09.2018 - 30.04.2020 28 281
Miettunen, Kati Turun yliopisto BioEST - Biomateriaaleja uuden sukupolven aurinkokennoteknologoihin 336441 18.06.2018 01.05.2020 - 31.08.2021 181 719

Moilanen, Jani Jyväskylän yliopisto Siltaavia ratkaisuja molekylaaristen magneettien sulkulämpötilan parantamiseksi 320015 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 210 000

Peljo, Pekka Aalto-yliopisto Kiinteiden redox aktiivisten materiaalien hyödyntäminen ja in operando karakterisointi energiatiheissä virtaus-akuissa 320071 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 209 660

Puttonen, Eetu S Maanmittauslaitos Paikkatietokeskus Puukohtaisten hiilensidonta- ja vesitasapainomallien skaalaus laajoille alueille käyttämällä lyhyen aikavälin laserkeilausaikasarjoja 320075 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 209 887

Qin, Huajun Aalto-yliopisto Spinaaltojen aktiivinen ohjaus YIG-magnoniikassa 320021 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 209 980

Räsänen, Okko Tampereen teknillinen yliopisto -2018 Ihmisen ja koneen kielenoppimisen kontekstisidonnainen laskennallinen perusta 320053 18.06.2018 01.09.2018 - 31.12.2018 5 254
Räsänen, Okko Tampereen yliopisto Ihmisen ja koneen kielenoppimisen kontekstisidonnainen laskennallinen perusta 326480 18.06.2018 01.01.2019 - 31.08.2021 201 252

Sarparanta, Mirkka Helsingin yliopisto Uusien radioleimausmenetelmien kehitys immuunisolujen in vivo -kuvantamiseen syövän adoptiivisessa immunoterapiassa 320102 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 209 980

Silveri, Matti Oulun yliopisto Monen kappaleen lokalisaatio- ja dissipaatioilmiöt suprajohtavien transmon-kvanttilaitteiden joukkioissa 320086 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 210 000

Teixeira Ferreira, Denzil Oulun yliopisto Center for Ubiquitous Computing 320089 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 209 989

Timonen, Jaakko Aalto-yliopisto Aktiivisten materiaalien dynamiikan, faasimuutosten ja kollektiivisten ominaisuksien mittaaminen ja kontrolloiminen magneettisilla pinseteillä 320023 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 209 558

Valkonen, Tuomo Helsingin yliopisto Uudenlaisia pohjustimia epäsileälle optimoinnille ja käänteisongelmille 320022 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 209 881

Wu, Meng Oulun yliopisto Fraktaalijoukkojen ja - mittojen jaykkyys ja niiden sovellukset 320016 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 210 000