Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 06.07.2020
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta
Haku: 2018 Akatemiatutkijan alkukauden tutkimuskulut, kutsuhaku
Hankkeiden lukumäärä: 21
Hankkeiden rahoitus: 894 270 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi

Akatemiatutkijan alkukauden tutkimuskulut, kutsuhaku KY
 
Backman, Jussi Jyväskylän yliopisto Luominen, nerous, innovointi: kohti länsimaisen luovuuden käsitteellistä genealogiaa 319933 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 30 870

Hautala, Jarkko Niilo Mäki instituutti Projektimuotoisen lukuteatterin mahdollisuudet lukivaikeuskuntoutuksessa (ReadDrama) 319911 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 41 312

Hautala, Johanna Turun yliopisto Tiedon jalostamisen prosessit tilassa ja ajassa ihmisten, robottien ja tekoälyn yhteistyössä 319872 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 59 326

Kibler, Ewald Aalto-yliopisto Yrittäjyys ja väestön ikääntyminen 319951 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 55 624

Kilpi-Jakonen, Elina Turun yliopisto Maahanmuuttajien lapset, kieli ja kotoutuminen Euroopassa – Voiko vanhempien lähtömaan kielen puhuminen kotona parantaa kotoutumista 319948 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 40 152

Kröger, Markus Helsingin yliopisto Metsienpoiston poliittiset taloudet: Alueellisesti hallitsevien luonnonvarasektorien vaikutus metsäpolitiikkaan Brasiliassa, Perussa ja Suomessa 319938 05.06.2018 01.09.2018 - 30.08.2023 62 163

Kylliäinen, Anneli Tampereen yliopisto Katsekontaktin vaikeudet autismikirjon häiriön varhaisessa tunnistuksessa ja kuntoutuksessa 319901 05.06.2018 01.01.2019 - 31.08.2021 74 072

Lahti, Janne Helsingin yliopisto Globaali asutuskolonialismi: Yhdysvaltain länsi ja Saksan keisarikunta imperiumien maailmassa 319888 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 31 360

Leinonen, Johanna Siirtolaisuusinstituutti Pakolaismatkalla: Vertaileva tutkimus pakkomuuton narratiiveista 319955 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 38 743

Lyytikäinen, Teemu Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Asumisen verojen ja tukien vaikutukset 319854 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 33 271

Lähdeoja, Otso Taideyliopisto Intersubjektiivisuus musiikissa; teknologisen mediaation mahdollisuudet 319909 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 42 665

Moberg, Marcus Turun yliopisto Folkkyrka och marknadisering i Finland: En empirisk undersökning av teknologiseringen av diskurs och dess praktiska följder för kyrko-organisation och praxis i en föränderlig socioekonomisk kontext 319953 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 22 820

Rainio, Riitta Helsingin yliopisto Akustiikka ja äänellinen kulttuuri esihistoriallisen ja historiallisen ajan pyhillä paikoilla Pohjois-Euroopassa, Siperiassa ja Pohjois-Amerikassa 319965 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 57 414

Saikkonen, Inga Åbo Akademi Klientelism och ‘machine politics’: odemokratiska valstrategier och deras samordningsmekanismer 319883 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 39 025

Sariola, Salla Helsingin yliopisto Mikrobien sosiaaliset elämät: etnografia antimikrobiresistenssistä globaalissa kontekstissa 319962 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 52 550

Schuurman, Nora Turun yliopisto Lajienvälisen hoivan maisemat: ihmisen ja eläimen välinen raja eläintenhoidon käytännöissä 319855 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 28 385

Sjöberg, Sami Helsingin yliopisto Surrealismi ja tieto: avantgarde, tiede ja tietoteoriat 319859 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 28 115

Soveri, Anna Turun yliopisto Vaccintvivel - motiv och intervention 319870 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 42 269

Tahiroglu, Koray Aalto-yliopisto Digital Musical Interactions - Instruments - Performances 319946 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 18 900

Toivanen, Juhana Jyväskylän yliopisto Poliittinen eläin keskiajan ja renessanssin filosofiassa 1250-1600 319916 05.06.2018 01.03.2018 - 31.08.2022 40 355

Viljaranta, Jaana Itä-Suomen yliopisto Opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus temperamentiltaan erilaisten lasten koulunaloituksen tukena 319932 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 54 879