Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 06.07.2020
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta
Haku: 2018 Akatemiatutkijan alkukauden tutkimuskulut, kutsuhaku
Hankkeiden lukumäärä: 22
Hankkeiden rahoitus: 6 282 335 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi

Akatemiatutkijan alkukauden tutkimuskulut, kutsuhaku BTY
 
Achim, Kaia Helsingin yliopisto Geenisäätelymekanismeja, jotka ohjaavat hypotalamuksen ja aivorungon hermosolujen erilaistumista 319906 29.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 249 889

Afara, Isaac Oluwaseun Itä-Suomen yliopisto Laskennallinen mallinnus sidekudosten spektroskooppisessa karakterisoinnissa 320135 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 329 998

Balistreri, Giuseppe Helsingin yliopisto Tutkimus RSV (Respiratory Syncytial virus) viruksen infektiota säätelevien solun proteiinien tunnistamiseksi ja karakterisoimiseksi 319954 29.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 250 000

Hollmen, Maija Turun yliopisto Synnynnäisen immuniteetin hyödyntäminen kasvainta estävän tulehduksen säätelyssä 320111 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 328 992

Jilbert, Tom Helsingin yliopisto Sedimenttien metallipitoisuus selvittää rannikkoalueiden happikadon historian 319956 29.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 249 719

Jääskeläinen, Erika Oulun yliopisto Psykoosilääkkeiden hyödyt ja haitat psykooseissa ja off-label käytössä 320132 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 330 000

Karhu, Kristiina Helsingin yliopisto Maaperän mikrobien toiminta hiilen stabiloitumisessa muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa 319952 29.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 249 835

Kivelä, Sami Oulun yliopisto Kaupungistumisen evolutiiviset seuraukset 319898 29.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 249 940

Kokko, Marika Tampereen yliopisto Mikrobielektrosynteesin optimointi: mikrobiyhteisöistä reaktorin kehitykseen 326360 29.05.2018 01.01.2019 - 31.08.2021 248 127

Maeda, Eduardo Helsingin yliopisto Trooppisten metsien pirstoutumisen vaikutus elinympäristöihin: muutosmekanismeja ymmärtämällä kohti tehokkaampaa suojelua 319905 29.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 249 588

Ollila, Saara Helsingin yliopisto Hermoston ja epiteelin interaktiot suolen kantasolujen ja syövän säätelyssä 320145 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 330 000

Ollila, Samuli Helsingin yliopisto Integroitu menetelmä lipidien ja proteiinien toiminnan ymmärtämiseksi biologisilla rajapinnoilla 319902 29.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 250 000

Rinne, Petteri Turun yliopisto Melanokortiinijärjestelmä sydämen kasvun säätelijänä ja lääkekehityskohteena sydämen vajaatoiminnan hoidossa 320136 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 330 000

Rojas Zuluaga, Bibiana Jyväskylän yliopisto Kannibalismin merkitys sienitaudin tartuntariskiin sammakoilla 319949 29.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 249 274

Saarikangas, Juha Helsingin yliopisto Hermosolujen synapsien toimintaa säätelevien aggregoituvien proteiinien seulonta ja toiminnan selvittäminen. 319907 29.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 250 000

Sahu, Biswajyoti Helsingin yliopisto Kudosspesifiset transkriptiotekijät ja onkogeeninen säätelyelementtien uudelleenohjelmointi syövän synnyssä 320114 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 330 000

Salojärvi, Jarkko Helsingin yliopisto Rauduskoivun funtionaalinen genomiikka 319947 29.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 250 000

Taipale, Heidi Niuvanniemen sairaala Skitsofrenian tehokkaampi, yksilöllinen lääkehoito 320107 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 236 973

Tang, Jing Helsingin yliopisto Yksilöllistetyt lääkeaineyhdistelmät – laskennallisista verkkomalleista potilaan hoitoon 320131 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 330 000

Tukiainen, Taru Helsingin yliopisto Terveydellisten sukupuolierojen genominen tausta 320129 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 330 000

Vaahtomeri, Kari Helsingin yliopisto Imusuonen endoteelin vuorovaikutukset imusuoniverkoston kasvussa ja toiminnassa. 320106 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 330 000

Vuoksimaa, Eero Helsingin yliopisto Kognitiivinen ikääntyminen keski-iästä myöhäisvanhuuteen 320109 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 330 000