Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 06.07.2020
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta
Haku: 2018 Akatemiatutkijan tutkimuskulujen jatkorahoitus, kutsuhaku
Hankkeiden lukumäärä: 25
Hankkeiden rahoitus: 3 073 365 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi

Akatemiatutkijan tutkimuskulujen jatkorahoitus, kutsuhaku LT
 
Bennis, Mehdi Oulun yliopisto Kontekstitietoinen resurssien hallinta 5G heterogeenisissa verkoissa 319214 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 139 420

Eskola, Arkke Johannes Helsingin yliopisto Korkea-paine, matala-lampotila moottori-palamis -tutkimuksista ilmakehan OH-radikaalin uudelleen muodostumis reaktioissa tarkeiden ainesten syntetisointiin; ketohydroperoksidien ja hydroperoksialdehydien muodotuminen ja hajoaminen 319353 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2020 139 997

Johansson, Mikael Helsingin yliopisto Att förstå och utnyttja det kvantkemiska ursprunget av naturens katalytiska kraft 319453 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2020 139 953

Karmitsa, Napsu Turun yliopisto Epäsileä optimointi 319274 17.05.2018 01.09.2018 - 30.11.2020 139 947

Karpechko, Alexey Ilmatieteen laitos Stratosfäärin vaikutus talven vuodenaikaisennusteisiin (PREWIN) 319397 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2020 140 000

Kohout, Tomas Helsingin yliopisto Tummien asteroidien koostumus - voivatko asteroidien keskinäiset törmäykset aiheuttaa havaitut koostumuserot pääasteroidivyöhykkeessä? 319459 17.05.2018 01.09.2018 - 15.04.2021 139 991

Le Donne, Enrico Jyväskylän yliopisto Sub-Riemannilaisten ryhmien geometriaa: äärellisympärysmittaisten joukkojen, geodeesien, pallojen ja isometrioiden säännöllisyys sekä sovelluksia ja yleistyksiä bilipschitz-homogeenisiin avaruuksiin. 319205 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2020 140 000

Lönnberg, Tuomas Turun yliopisto Metallioliogonukleotidit miRNA:n tunnistajina ja inhibiittoreina 319228 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2020 138 903

Majumdar, Sayani Aalto-yliopisto Monimutkaisten oksidien rajapinnat nanoelektroniikan 319217 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2020 139 739

Makkonen, Ilja Aalto-yliopisto Suuren mittakaavan elektronirakennelaskutekniikat materiaalien karakterisoinnin avuksi 319178 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2019 49 060
Makkonen, Ilja Helsingin yliopisto Suuren mittakaavan elektronirakennelaskutekniikat materiaalien karakterisoinnin avuksi 334707 17.05.2018 01.09.2019 - 31.08.2020 90 940

Manninen, Albert Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Uudet tekniikat optiseen kasvihuonekaasujen isotooppisuhteiden määrittämiseen: tutkimuskulujen jatkorahoitus 319457 17.05.2018 01.09.2018 - 31.12.2020 140 000

Marttinen, Pekka Aalto-yliopisto Laskennallisia malleja ja menetelmiä bakteerien evoluution tutkimiseen 319323 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2020 138 979

Matomäki, Kaisa Turun yliopisto Analyyttinen lukuteoria 319180 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 140 000

Mäntysalo, Matti Juhani Tampereen teknillinen yliopisto -2018 Epidermaalielektroniikan kehittäminen hyödyntämällä nanomateriaaleja ja kehittyneitä painotekniikoita 319408 17.05.2018 01.09.2018 - 31.12.2018 3 822
Mäntysalo, Matti Juhani Tampereen yliopisto Epidermaalielektroniikan kehittäminen hyödyntämällä nanomateriaaleja ja kehittyneitä painotekniikoita 326490 17.05.2018 01.01.2019 - 31.08.2020 136 177

Nissi, Mikko Itä-Suomen yliopisto Nivelruston ja rustonalaisen luun magneettikuvauksen anisotropia 319440 17.05.2018 01.09.2018 - 31.05.2021 140 000

Ojala, Satu Oulun yliopisto Metallioksidien sähköisten ominaisuuksien ja pintareaktioiden samanaikainen tutkiminen - sovelluksena VOC-yhdisteiden mittaaminen ja hyötykäyttö (ELECTRA) 319448 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2020 139 999

Pirinen, Matti Helsingin yliopisto Tilastolliset monimuuttujamenetelmät perinnöllisyystieteessä 319181 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2020 139 763

Puglisi, Simon Helsingin yliopisto Suurten tietomassojen tiivistetyt tietorakenteet: Algoritmeja ja kombinatoriikkaa 319454 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2020 136 694

Rafael Candeias, Nuno Tampereen teknillinen yliopisto -2018 Deoxygenation: Disarming Biomass-Derived Polyols - Follow-on funding for research costs 319198 17.05.2018 01.09.2018 - 31.12.2018 16 761
Rafael Candeias, Nuno Tampereen yliopisto Deoxygenation: Disarming Biomass-Derived Polyols - Follow-on funding for research costs 326486 17.05.2018 01.01.2019 - 31.08.2020 123 239

Salminen, Johanna Helsingin yliopisto Paleo- Mesoproterotsooinen supermannerkierto ja geodynamiikka 319277 17.05.2018 01.09.2018 - 31.12.2020 140 000

Telkki, Ville Oulun yliopisto Ultranopea moniulotteinen Laplace-NMR 319216 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2020 140 000

Yao, Lide Aalto-yliopisto Sähköisesti ohjautuvien oksidien in-situ TEM/STEM -tutkimus 319218 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2020 139 981