Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 06.07.2020
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta
Haku: 2018 Akatemiatutkijan tutkimuskulujen jatkorahoitus, kutsuhaku
Hankkeiden lukumäärä: 17
Hankkeiden rahoitus: 445 511 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi

Akatemiatutkijan tutkimuskulujen jatkorahoitus, kutsuhaku KY
 
Christensen, Henrik Serup Åbo Akademi Demokratiska innovationer i Finland och politiska legitimitet 319265 05.06.2018 01.09.2018 - 31.12.2020 33 950

Hankonen, Nelli Helsingin yliopisto Käyttäytymisen muutoksen prosessit: Psykososiaaliset muutosmekanismit hyvinvoinnin lisäämistä tavoittelevissa interventioissa 319263 05.06.2018 01.09.2018 - 31.12.2020 80 042

Horsti, Karina Jyväskylän yliopisto Muistin politiikka ja siirtolaisuus mediavälitteisissä yhteiskunnissa 319373 05.06.2018 01.09.2018 - 31.12.2019 15 050

Jauhola, Marjaana Helsingin yliopisto Sukupuolittunut poliittinen väkivalta ja kaupunkien katastrofien jälkeinen jälleenrakennus 319354 05.06.2018 01.09.2018 - 31.12.2020 34 440

Jern, Patrik Åbo Akademi Utveckling av en behavioral behandling for prematur ejakulation: Utvärdering av en ny behandlingsform med hjälp av positronsemissiontomografi 319403 05.06.2018 01.09.2018 - 31.12.2019 42 178

Kilpeläinen, Pekka Itä-Suomen yliopisto Kertomuksia traumaattisesta kulttuurisesta alitajunnasta: muistin, tilan ja liikkuvuuden intersektionaalisia luentoja afrikkalaisamerikkalaisessa nykykirjallisuudessa 319340 05.06.2018 01.09.2018 - 31.12.2020 7 731

Koski, Kaisu Tampereen yliopisto Videoskenaariot lääketieteen opetuksessa: Moniäänisyys ja epälineaarisuus audiovisuaalisissa lääkäri-potilasnarratiiveissa 326538 05.06.2018 01.01.2019 - 31.12.2020 2 112
Koski, Kaisu Tampereen yliopisto -2018 Videoskenaariot lääketieteen opetuksessa: Moniäänisyys ja epälineaarisuus audiovisuaalisissa lääkäri-potilasnarratiiveissa 319370 05.06.2018 01.09.2018 - 31.12.2018 7

Kullaa, Rinna Tampereen yliopisto Liittoutumattomuudeen alleviivaajat kolonialismin jälkeisessä maailmassa. Puolueettomuuspolitiikka, Venäjä ja länsimaat Välimeren alueella 1945-1989 319426 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2020 10 335

Meskus, Mianna Tampereen yliopisto Lisääntyminen ja ikääntyminen biolääketieteellisen tehostamisen aikakaudella (RESTEM) 326545 05.06.2018 01.01.2019 - 31.12.2020 15 652
Meskus, Mianna Tampereen yliopisto -2018 Lisääntyminen ja ikääntyminen biolääketieteellisen tehostamisen aikakaudella (RESTEM) 319399 05.06.2018 01.09.2018 - 31.12.2018 1 603

Olkkonen, Maria Helsingin yliopisto Miten havaintoedustukset muodostuvat: värihavainnon hermostollisten ja laskennallisten mekanismien tutkimus probabilistisessa viitekehyksessä 319404 05.06.2018 01.09.2018 - 31.12.2020 71 710

Rastas, Anna Tampereen yliopisto Muuttuvat diasporat ja kansat. Tutkimus tavoista esittää afrikkalaisten diasporayhteisöjä ja kulttuureita museoissa ja näyttelyissä eri maissa. 326549 05.06.2018 01.01.2019 - 31.12.2020 51 409
Rastas, Anna Tampereen yliopisto -2018 Muuttuvat diasporat ja kansat. Tutkimus tavoista esittää afrikkalaisten diasporayhteisöjä ja kulttuureita museoissa ja näyttelyissä eri maissa. 319304 05.06.2018 01.09.2018 - 31.12.2018 349

Schröder, Stefan Helsingin yliopisto Ristiretkien historiaksi tekeminen: Historiankirjoittamisen strategiat ja menneisyyden funktiot myöhäiskeskiajalla 319398 05.06.2018 01.09.2018 - 31.12.2020 24 116

Toivo, Raisa Tampereen yliopisto Katolinen reformaatio luterilaisessa Suomessa 1550-1700 326552 05.06.2018 01.01.2019 - 31.12.2020 54 566
Toivo, Raisa Tampereen yliopisto -2018 Katolinen reformaatio luterilaisessa Suomessa 1550-1700 319322 05.06.2018 01.09.2018 - 31.12.2018 261