Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 06.07.2020
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta
Haku: 2018 Akatemiatutkijan tutkimuskulujen jatkorahoitus, kutsuhaku
Hankkeiden lukumäärä: 23
Hankkeiden rahoitus: 4 945 283 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi

Akatemiatutkijan tutkimuskulujen jatkorahoitus, kutsuhaku BTY
 
Ahtiainen, Laura Helsingin yliopisto Epiteelimorfogeneesin solutason kuvantaminen kehityksen aikana ja sairauksissa 319282 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 220 000

Domanskyi, Andrii Helsingin yliopisto Hermosoluja suojaavat mikroRNAt, kasvutekijät ja ER-stressi aikuisessa dopamiinihermosolussa: merkitys Parkinsonin taudille 319195 29.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2020 319 910

Jalava, Pasi Itä-Suomen yliopisto Uudet suora-altistusmenetelmät moottoripäästöjen ja nanohiukkasten toksisuuden tutkimukseen 319245 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2020 220 000

Kaikkonen-Määttä, Minna Itä-Suomen yliopisto Geeninsäätelyn tasot aterogeneesissa 319324 03.05.2018 01.04.2019 - 31.03.2021 220 000

Lallukka, Tea Työterveyslaitos Työmarkkinoilta poistuminen tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja mielenterveysongelmien takia: kansainvälinen vertaileva tutkimus ja uusi terveysvakioitu menetettyjen työvuosien indikaattori 319200 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2020 219 735

Larmola, Tuula Luonnonvarakeskus Typpilaskeuman vaikutus soiden hiilen ja ravinteiden kiertoon: kasvi-mykorritsavuorovaikutuksen merkitys 319262 29.05.2018 01.09.2018 - 31.12.2020 259 107

Lehtiö, Lari Oulun yliopisto ADP-ribosyylitransferaasien inhibiittorit kemiallisina koettimina ja lääkeaineina 319299 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2020 220 000

Nymark, Soile Tampereen yliopisto Ionikanavien merkitys verkkokalvon pigmenttiepiteelin toiminnassa ja näköaistin ylläpidossa 326670 29.05.2018 01.01.2019 - 31.08.2020 215 116

Paavilainen, Ville Helsingin yliopisto Proteiinien biogeneesin säätely ER translokaation tasolla 319270 29.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2020 222 618

Pihlatie, Mari Helsingin yliopisto Puiden metaanipäästöjen, metaanin tuoton ja kuljetuksen vuodenaikaisvaihtelu boreaalisessa metsässä (METATREE) 319329 29.05.2018 01.09.2018 - 31.12.2020 211 104

Pirinen, Eija Helsingin yliopisto Polyamiinimetabolian ja NAD+-riippuvaisten entsyymien, sirtuiinien ja poly(ADP-riboosi)polymeraasien, rooli sairauksissa, joille on ominaista mitokondrioiden toiminnanhäiriö 319306 03.05.2018 01.09.2018 - 31.12.2020 220 000

Porcar-Castell, Albert Helsingin yliopisto Klorofyllifluoresenssista fotosynteesiin: toiminnallinen yhteys ja skaalautuminen (FLUO-SYNTHESIS) 319211 29.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2020 223 211

Pyhäjärvi, Tanja Oulun yliopisto Haploidin valinnan evolutionääriset seuraukset paljassiemenisillä kasveilla 319313 29.05.2018 01.09.2018 - 31.10.2020 225 532

Ramula, Satu Turun yliopisto Populaatioiden keinot reagoida ympäristön vaihteluun: demografinen lähestymistapa 319241 29.05.2018 01.09.2018 - 31.10.2020 69 293

Ruokolainen, Lasse Helsingin yliopisto Opportunististen ympäristöpatogeenien dynamiikka, ekologia ja syntyminen 319292 29.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2020 143 709

Ruuskanen, Suvi Turun yliopisto Maternaaliset hormonit: ekologia, evoluutio ja hormonihäiritsijät 319240 29.05.2018 01.09.2018 - 30.04.2021 174 074

Solomon, Alina Itä-Suomen yliopisto Datorbaserad beräkning av demensrisk och sannolikhet av interventionseffekt för att underlätta preventionsrelaterade beslut 319318 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2020 219 614

Stenholm, Sari Turun yliopisto Aktiivisena eläkkeellä? Elintavoissa ja kliinisissä riskitekijöissä tapahtuvat muutokset eläkkeelle siirryttäessä 319246 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2020 220 000

Tojkander, Sari Helsingin yliopisto Soluvälitteiset voimat rintasyövän invaasiossa 319221 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2020 220 000

Varjosalo, Markku Helsingin yliopisto Ihmisen kinomi ja syöpä 319303 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2020 220 000

Vehniäinen, Eeva-Riikka Jyväskylän yliopisto Omiikat ja kuvantaminen ekotoksikologisten mekanismien tunnistamisessa - esimerkkinä PAH-yhdisteiden aiheuttama kehitystoksisuus 319284 29.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2020 167 837

Venkatesan, Rajaram Oulun yliopisto Rasvahappojen beta-oksidaatioreitin kolmitoiminenentsyymi (TFE): Rakenne, alayksikköjen järjestäyminen , sekä substraattikanavointi ja -spesifisyys 319194 29.05.2018 01.09.2018 - 31.12.2020 246 426

Vähärautio, Anna Helsingin yliopisto Paksusuolensyövän transkriptionaalinen säätely yksittäisten solujen tasolla 319243 29.05.2018 20.06.2019 - 19.06.2021 267 997