Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 06.07.2020
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta
Haku: 2018 Akatemiaprofessorin tutkimuskulut 2019-2020, jatkorahoitus
Hankkeiden lukumäärä: 4
Hankkeiden rahoitus: 1 623 406 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi

Akatemiaprofessorin tutkimuskulut 2019-2020, jatkorahoitus BTY
 
Kaila, Kai Helsingin yliopisto Ionisäätelyproteiinien merkitys aivojen kehityksessä ja sairauksissa 319237 03.05.2018 01.01.2019 - 31.12.2019 105 092

Lahesmaa, Riitta Liisa Maria Turun yliopisto Ihmisen immuunivasteen uudet säätelytekijät 319280 03.05.2018 01.01.2019 - 31.12.2020 500 000

Lummaa, Virpi Turun yliopisto Luonnonvalinta nykyisissä ihmisyhteisöissä 319283 03.05.2018 01.01.2019 - 30.06.2021 518 314

Ylä-Herttuala, Seppo Itä-Suomen yliopisto Uusi geeniterapian lähestymistapa endogeenisten geenien aktivoimiseksi iskeemisten sydäntautien hoitoon 319187 03.05.2018 01.01.2019 - 31.12.2020 500 000