Suomen Akatemia  
  Rahoituspäätökset 26.02.2021
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta
Haku: 2017 Akatemiahanke
Hankkeiden lukumäärä: 67
Hankkeiden rahoitus: 24 868 641 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)
Akatemiahanke KY
 
Aaltonen, Mikko Helsingin yliopisto Sosiodemografisten tekijöiden yhteys rikosuriin Suomessa 1987-2015 (CRIMCAR) 316595 05.06.2018 01.09.2018 - 31.03.2023 480 000

Bäcklund, Pia Helsingin yliopisto Sopimuspohjaisten toimintatapojen oikeuttaminen alueellisessa suunnittelussa Pohjoismaissa: kohti tapauskohtaisesti määrittyvää suoraa demokratiaa? (JustDe) 315772 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 479 600

Fernandez, Bagues Aalto-yliopisto Oikeuden päätöksien taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset / Konsortio: Court Decisions 318527 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 280 000

Hakosalo, Heini-Eliisa Oulun yliopisto Syntymäkohorttitutkimukset tieteellisen tiedon tuottamisen muotona (1920-luvulta nykypäivään) 318458 05.06.2018 01.09.2018 - 31.12.2021 400 000

Halonen, Mia Jyväskylän yliopisto Rikkinäistä suomea: Aksenttien arviointi yhteiskunnallisena portinvartijana 315581 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 480 000

Helén, Ilpo Itä-Suomen yliopisto Dataohjautuvaa yhteiskuntaa tekemässä 317303 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 479 970

Huttunen, Kristiina Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Oikeuden päätöksien taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset / Konsortio: Court Decisions 318430 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 280 000

Huttunen, Laura Tampereen yliopisto Surua ja politiikkaa: Kadonneet siirtolaiset, perheet ja hallinnan arkkitehtuuri 326570 05.06.2018 01.01.2019 - 31.08.2022 448 160
Huttunen, Laura Tampereen yliopisto -2018 Surua ja politiikkaa: Kadonneet siirtolaiset, perheet ja hallinnan arkkitehtuuri 315979 05.06.2018 01.09.2018 - 31.12.2018 31 840

Hyönä, Jukka Uolevi Turun yliopisto Kirjoitettujen sanojen tunnistaminen kiinan ja suomen kielessä 315963 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 480 000

Hähkiöniemi, Markus Jyväskylän yliopisto Opettajan ohjauksen sopeuttaminen eri luokkatasoille teknologia-avusteisessa luonnontieteen ja matematiikan ongelmanratkaisussa 318010 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 479 599

Häkkinen, Päivi Jyväskylän yliopisto Yhteisöllinen ongelmanratkaisu ja nettilukeminen: Taidot, prosessit ja neuraalinen perusta / Konsortio: CoPSOI 316836 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 280 000

Immonen, Visa Turun yliopisto Muutoksen veistäjät – Puun käyttö Koillis-Euroopassa 1100–1600 315540 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 480 000

Isopahkala-Bouret, Ulpukka Turun yliopisto Korkeakoulusta valmistuneiden työllistettävyys ja sosiaalinen positioituminen työmarkkinoille / Konsortio: HighEmploy 315797 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 279 889

Jokinen, Eeva Itä-Suomen yliopisto Lean-tuotantomalli julkisissa palveluissa: työn ja sukupuolen uudet muodostelmat biokapitalismissa (LeanWork) 314935 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 480 000

Kaljonen, Minna Suomen ympäristökeskus Ruoka- ja energiajärjestelmät murroksessa: Kestävän kulutuksen ja tuotannon yhteenkietoutumat / Konsortio: EE-TRANS 315897 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 299 995

Karonen, Petri Jyväskylän yliopisto Korruption jäljillä. Korruptio ja huono hallinto Ruotsissa ja Suomessa noin 1614–1917 314851 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 454 500

Kauppi, Katri Aalto-yliopisto Vaihtoehtoisia syitä päämies-agentti-ongelmalle yritysten välisissä suhteissa – salattu toiminta vai salatut odotukset 316020 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 425 228

Keskinen, Suvi Helsingin yliopisto Intersektionaaliset rajakamppailut ja tottelematon tieto aktivismissa 316445 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 480 000

Koikkalainen, Petri Lapin yliopisto Pohjoismainen demokratia koetteilla: kansalaistottelemattomuus poikkeuksellisina aikoina 316443 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 479 511

Koskela, Hille Turun yliopisto Valvontayhteiskunnassa eläminen, navigointi ja valvonnan omiminen: Tapaustutkimuksia subjektiivisista kokemuksista valvonnasta ja yksityisyydestä. 316013 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 480 000

Kosunen, Sonja Helsingin yliopisto Paikallinen koulutuseetos: tutkimus hyvin menestyvistä peruskouluista huono-osaisissa naapurustoissa (LEE) 314735 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 480 000

Kujala, Teija Helsingin yliopisto Luki- ja kielihäiriöiden hermostollinen ja geneettinen perusta 316970 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 480 000

Kuusisto, Arniika Helsingin yliopisto Radikaaliksi kasvamassa? Koulun merkitys nuorten maailmankatsomuksen rakentumisessa 315860 05.06.2018 01.09.2018 - 31.05.2023 480 000

Lamberg, Juha-Antti Jyväskylän yliopisto Historiasta tulevaisuuteen: Historiallinen näkökulma rakennemuutokseen ja strategiseen päätöksentekoon / Konsortio: STRATHIST 315667 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 280 000

Larimo, Jorma Vaasan yliopisto Kansainvälisten investointien purkaminen ja uudelleen sijoittaminen: Vaikutus yrityksen arvoon 317400 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 360 000

Lee, Nari Svenska handelshögskolan Rättvisa, moral och jämlikhet inom internationell och Europeisk immaterialrätt (FAME-IP) 317560 05.06.2018 01.09.2018 - 28.02.2023 465 045

Lehmuskallio, Asko Tampereen yliopisto Banaali valvonta. Yksityisyysparadoksin syitä ja keinoja sen välttämiseen (BANSUR) 326622 05.06.2018 01.01.2019 - 31.08.2022 468 923
Lehmuskallio, Asko Tampereen yliopisto -2018 Banaali valvonta. Yksityisyysparadoksin syitä ja keinoja sen välttämiseen (BANSUR) 317596 05.06.2018 01.09.2018 - 31.12.2018 11 077

Lehtipuu, Outi-I Helsingin yliopisto Eletyt kirjoitukset: askeetteja, marttyyreitä, ja ihmeidentekijöitä myöhäisantiikissa 318102 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 480 000

Leppänen, Paavo Jyväskylän yliopisto Yhteisöllinen ongelmanratkaisu ja nettilukeminen: Taidot, prosessit ja neuraalinen perusta / Konsortio: CoPSOI 316835 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 280 000

Lerkkanen, Marja-Kristiina Jyväskylän yliopisto Luokkahuonevuorovaikutusta säätelevät behavioraaliset ja psykofysiologiset mekanismit ja niiden yhteys oppimiseen ja motivaatioon 317610 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 480 000

Lindfelt, Mikael Åbo Akademi Bakom kulisserna - en interdisciplinär studie om övertygelser, motstånd och tveksamhet i en samtida kam om hälsa 316726 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 360 000

Lindström, Jan Helsingin yliopisto Emergent grammatik för samtalsspråk: Svenska i en tvärspråklig jämförelse 316865 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 421 208

Meretoja, Hanna Turun yliopisto Välineelliset kertomukset: tarinankerronnan rajat ja aikalaiskriittinen kertomusteoria / Konsortio: iNARR 314769 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 280 000

Mäkelä, Maria Tampereen yliopisto Välineelliset kertomukset: tarinankerronnan rajat ja aikalaiskriittinen kertomusteoria / Konsortio: iNARR 326573 05.06.2018 01.01.2019 - 31.08.2022 278 457
Mäkelä, Maria Tampereen yliopisto -2018 Välineelliset kertomukset: tarinankerronnan rajat ja aikalaiskriittinen kertomusteoria / Konsortio: iNARR 314768 05.06.2018 01.09.2018 - 31.12.2018 1 543

Niva, Mari Helsingin yliopisto Ruoka- ja energiajärjestelmät murroksessa: Kestävän kulutuksen ja tuotannon yhteenkietoutumat / Konsortio: EE-TRANS 315898 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 259 857

Palander, Marjatta Itä-Suomen yliopisto Muutto ja kielellinen eriytyminen: Karjala Tverissä ja Suomessa (KATVE) 314848 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 473 080

Palviainen, Åsa Jyväskylän yliopisto What's in the App? Digitalt medierad kommunikation över tid och rum i nutida flerspråkiga familjer 315478 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 436 395

Parviainen, Jaana Tampereen yliopisto Tietämättömyyden tilassa: Negatiivinen asiantuntijuus ja tietoyhteiskunnan rapautuminen 2020-luvun vaihteen Suomessa 326640 05.06.2018 01.01.2019 - 31.08.2022 474 972
Parviainen, Jaana Tampereen yliopisto -2018 Tietämättömyyden tilassa: Negatiivinen asiantuntijuus ja tietoyhteiskunnan rapautuminen 2020-luvun vaihteen Suomessa 316112 05.06.2018 01.09.2018 - 31.12.2018 5 028

Penttonen, Markku Jyväskylän yliopisto Dentate gyrus - muistin portti? 316966 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 480 000

Polvinen, Merja Helsingin yliopisto Välineelliset kertomukset: tarinankerronnan rajat ja aikalaiskriittinen kertomusteoria / Konsortio: iNARR 315052 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 280 000

Rissanen, Sari Itä-Suomen yliopisto Työikäisenä muistisairauteen sairastuneet - mielen hyvinvoinnin, oikeusturvan ja työkyvyn näkökulmat 314749 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 160 000

Rolin, Kristina Tampereen yliopisto Sosiaalinen ja kognitiivinen monimuotoisuus tieteessä: Tiedollinen arviointi 326575 05.06.2018 01.01.2019 - 31.08.2022 473 664
Rolin, Kristina Tampereen yliopisto -2018 Sosiaalinen ja kognitiivinen monimuotoisuus tieteessä: Tiedollinen arviointi 316695 05.06.2018 01.09.2018 - 31.12.2018 6 336

Rotkirch, Anna Väestöliitto Parförhållanden och sociala relationer bland de äldre i Europa och Finland (LoveAge) 317808 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 480 000

Ruokanen, Miikka Helsingin yliopisto Uskonnollisten arvojen vaikutus Kiinan sosiaaliseen elämään 314707 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 413 900

Saarikallio, Suvi Jyväskylän yliopisto Yksilöidyt musiikinkuuntelustrategiat nuorten tunne-elämän tukena 316912 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 360 000

Saastamoinen, Kari Helsingin yliopisto Kameralismi poliittisena tieteenä 1700-luvun Euroopassa 317994 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 480 000

Schildt, Henri Aalto-yliopisto Pakolaisten yrittäjyyden tukeminen Suomessa ja Libanonissa: Instituutiot, tunteet, ja ristiriitaiset aikanormit 316972 05.06.2018 01.09.2018 - 31.12.2021 400 000

Siivonen, Päivi Itä-Suomen yliopisto Korkeakoulusta valmistuneiden työllistettävyys ja sosiaalinen positioituminen työmarkkinoille / Konsortio: HighEmploy 315796 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 279 692

Sivunen, Anu Jyväskylän yliopisto PARIS - Paradoksit ja jännitteet työntekijöiden tiedon jakamisessa sosiaalisessa mediassa 318416 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 415 685

Soini-Ikonen, Tiina Tampereen yliopisto Opettajan uran alkuvaihe neljässä eurooppalaisessa maassa. Opettajan ammatillinen toimijuus kestävän koulutuksen kehittämisen välineenä? 326647 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 473 223
Soini-Ikonen, Tiina Tampereen yliopisto -2018 Opettajan uran alkuvaihe neljässä eurooppalaisessa maassa. Opettajan ammatillinen toimijuus kestävän koulutuksen kehittämisen välineenä? 317084 05.06.2018 01.09.2018 - 31.12.2018 6 777

Sulkunen, Pekka Helsingin yliopisto Rahapelaamisen poliittinen talous: Arvon kierrätys ja etunäkökulmat 318341 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 480 000

Taipale, Joona Jyväskylän yliopisto Kokemuksellinen rajautuminen: Monitieteisiä tutkimuksia vuorovaikutuksen affektiivisista perustoista 314878 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 280 000

Teivainen, Teivo Helsingin yliopisto Demokraattinen päätöksenteko poikkikansallisissa yhteiskunnallisissa liikkeissä: Edustamisen politiikka Maailman sosiaalifoorumissa 318240 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 479 338

Tuunainen, Juha Oulun yliopisto Yhteiskunnallisesti kytkeytynyt yliopisto: organisatorinen hybridisyys yliopistossa 316545 05.06.2018 01.09.2018 - 10.07.2023 480 000

Tynkkynen, Nina Åbo Akademi Eletty Itämeri ja ilmastonmuutos. Ympäristöön liittyvä kulttuuriperintö ja tiedon kiertokulku 315715 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 454 149

Uimonen, Heikki Tapio Itä-Suomen yliopisto ACMESOCS. Kuuntelun kulttuurit, medioidut äänet ja rakennetut tilat 315303 05.06.2018 01.01.2019 - 31.12.2022 460 000

Vaara, Eero Aalto-yliopisto Historiasta tulevaisuuteen: Historiallinen näkökulma rakennemuutokseen ja strategiseen päätöksentekoon / Konsortio: STRATHIST 315665 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 280 000

Valkonen, Jarno Tapio Lapin yliopisto Jätteen yhteiskunta: aineellisen ylimäärän kanssa eläminen 317914 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 360 000

Viljanen, Mika Turun yliopisto Algorytminen toimijuus ja oikeus AALAW 315007 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 480 000

von Plato, Jan Helsingin yliopisto Gödel ofullständighet: den fullständiga historian 318066 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 212 000

von Schoultz, Åsa Helsingin yliopisto Partiintern konkurrens - Den försummade dimensionen av val 316239 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 480 000