Finlands Akademi Finansieringsbeslut 03.04.2020
 
 
 
Annetuilla hakuehdoilla ei päätöksiä.
Beslutsår:  
Ansvarsområde: Forskningsrådet för biovetenskap och miljö
Utlysning: 2017 Akademiprojektsbidrag