Suomen Akatemia Tiedot 31.05.2020
 
Konsortio: UPP-PERFORMANCE
Monimutkaisten dynaamisten tehtäväsuoritusten mallintaminen yhtenäisten ennustemallisimulaatioiden avulla
 
Konsortion osapuolet
 
Rooli Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Päätös Päätöspvm Rahoituskausi

Johtaja Oksama, Lauri Maanpuolustuskorkeakoulu 325693 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 217 134

Partneri Lappi, Otto Helsingin yliopisto 325694 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 289 402