Finlands Akademi Uppgifter 31.05.2020
 
Konsortium: SASSE
Strategic approach to scalable platform-based software and systems development
 
Konsortieparter
 
Roll Sökande / Kontakt person Organisation Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period

Ledare Smolander, Kari Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT 328737 04.09.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 248 738

Medlem Rossi, Matti Aalto-universitetet 328738 04.09.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 237 861