Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Pikkanen, Ilona
Organisaatio Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry
Tutkimusaihe Sosiaalisten säikeiden systeemit: toimijalähtöinen tutkimus kirjeenvaihdon laajoista ja syvistä verkostoista 1800-luvun Suomessa
Päätös 339828
Päätöspvm 26.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2025
Rahoitus (€) 279 003
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Konsortiohanke “Sosiaalisten säikeiden systeemit: toimijalähtöinen tutkimus kirjeenvaihdon laajoista ja syvistä verkostoista 1800-luvun Suomessa” tuo yhteen humanisteja, tietotekniikan tutkijoita sekä digitaalisten ihmistieteiden osaajia. Kyseessä on ensimmäinen tutkimusprojekti, joka kokoaa yhteen suomalaisten kulttuuriperintöorganisaatioiden kirjekokoelmien metadataa ja analysoi yhdistettyä datakokonaisuutta vastatakseen niin humanistisiin kuin tietoteknisiinkin tutkimuskysymyksiin. Hankkeen humanistit tutkivat 1800-luvun kirjekulttuuria niin määrällisesti kuin laadullisestikin, ja kysyvät mm. kirjoittajien sosiaaliseen asemaan ja kirjeenvaihtokulttuurin ajallisiin ja paikallisiin ominaisuuksiin liittyviä kysymyksiä. Tietotekniset kysymykset liittyvät metadatan yhdistämiseen ja rikastamiseen sekä sosiaaliseen verkostoanalyysiin ja tietämyksen muodostukseen. Tuloksena syntyy avoin linkitetyn datan julkaisu sekä avoin semanttinen portaali 1800-luvun kirjeenvaihtokulttuuriin.