Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Eerola, Paula A-M
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe
Ilmakehän ja ilmaston osaamiskeskus ACCC
Päätös 337549
Päätöspvm 16.11.2020
Rahoituskausi 01.07.2020 - 30.04.2023
Rahoitus (€) 2 812 500
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Ilmakehän ja ilmaston osaamiskeskus ACCC auttaa Suomea, EU:ta ja viime kädessä maailmaa pääsemään Pariisin ilmastotavoitteisiin ja sopeutumaan ilmastonmuutokseen kestävin, kustannustehokkain ja tutkimuspohjaisin ratkaisuin. Me tutkimme keinoja ilmastonmuutoksen hillintään metsien ja maan hiilensidontaa kasvattamalla sekä ilmanlaatua ja sen vuorovaikutusta ilmaston kanssa tavoitteena puhdas ilma. Aktiivinen yhteistyö osaamiskeskuksen poikkitieteisen tutkimuksen ja julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden välillä mahdollistaa tehokkaan ilmastopolitiikan ja tehokkaat hillintä- ja sopeutumistoimet kansallisesti ja kansainvälisesti. Yritysyhteistyö synnyttää uusia käytännön ratkaisuja, kuten ilmakehän mittaus instrumentteja, ilmaston ja ilmanlaadun analyysipalveluita sekä parempia verifikaatioratkaisuja auditointisektorille.