Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Mönkkönen, Jukka
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe
Metsien, ihmisten ja koneiden vuorovaikutuksella resilienssiä, uusia arvoverkkoja ja merkityksellisiä kokemuksia
Päätös 337127
Päätöspvm 16.11.2020
Rahoituskausi 01.07.2020 - 30.04.2023
Rahoitus (€) 2 164 885
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Vihreässä yhteiskunnassa ihmiset ja koneet hoitavat planeettaamme yhdessä mahdollistaen rikkaan ja merkityksellisen elämän myös tuleville sukupolville. Vision saavuttamiseksi konsortiomme kehittää 1) mullistavia teknologioita metsäekosysteemin rakenteen ja toiminnallisuuden määrittämiseen, 2) ketteriä tiedon jalostusmenetelmiä metsistä kerätyn datan jalostamiseksi informaatioksi ja ymmärrykseksi, 3) viisaita päätöstukimenetelmiä vaihteleville ajan ja tilan resoluutioille ja 4) pelillisiä vuorovaikutuksen muotoja luonnon, ihmisen ja koneiden välille reaalimaailmaan ja virtuaalisiin ympäristöihin. Konsortiossa on mukana maailman johtavia metsätieteiden, paikkatiedon ja sensorikehityksen sekä pelillistämisen tutkimusryhmiä, joiden tutkimus ja yhteistyö yritysten ja yhteisöjen sekä tieteellisten yhteistyökumppaneiden kanssa tuottaa tietoa, joilla tuetaan yhteiskuntia, teollisuutta ja kansalaisia sopeutumaan muutoksiin eko-, yritys- ja sosiaalisissa systeemeissä.