Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Mönkkönen, Jukka
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe
Geeni-, solu- ja nanoterapia kroonisten sairauksien hoidossa
Päätös 337120
Päätöspvm 16.11.2020
Rahoituskausi 01.07.2020 - 30.04.2023
Rahoitus (€) 3 499 877
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Lippulaivan fokus on uusien biologisten lääkkeiden (ATMP valmisteet), biomarkkerien ja diagnostiikan innovaatioissa ja kaupallisessa kehittämisessä yleisten kroonisten sairauksien hoitoon. Hanke kokoaa kaikki Suomen eturivin geeni-, solu- ja nanoterapiatutkijat, kliiniset toimijat, johtavat yritykset sekä kolmannen sektorin toimijat luomalla uudenlaisen public-private ekosysteemin, jolla on erinomaiset mahdollisuudet nousta nopeasti kehittyvän alan kansainväliseksi johtajaksi innovatiivisen perustutkimuksen, erinomaisten tuotantotekniikoiden, pitkän kliinisen kokemuksen sekä lukuisten kansainvälisten yhteyksien ansiosta. Lippulaivan tavoitteena on lisätä merkittävästi sekä koti- että ulkomaista rahoitusta geeni-, solu- ja nanoteknologiaan, tuoda uusia tehokkaita hoitomuotoja vaikeiden kroonisten sairauksien hoitoon sekä luoda uusia työpaikkoja ja yrityksiä bioteknologia- ja lääkesektorille edesauttaen täten merkittävästi suomalaisen yhteiskunnan kehitystä ja taloudellista hyvinvointia.